طی حکمی از سوی محمدعلی دادور مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، نرگس صداقت به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل ستاره خلیج فارس ، به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل ستاره خلیج فارس منصوب شد

به گزارش روابط عمومی، در متن حکم که به امضای «محمدعلی دادور» مدیر عامل ستاره خلیج فارس رسیده است، آمده:

سرکار خانم نرگس صداقت

با سلام

نظر به تجربیات جنابعالی در عرصه روابط عمومی، و گرافیک به پلاس استورب این حکم و از تاریخ صدور به سمت سرپرست و امور بین الملل در شرکت ستاره خلیج منصوب می شوید. انتظار دارد با توجه به نقش بسزای واحد مربوطه در پیروزرد اهداف عالیه شرکت ضمن با مدیران و مسئولین، با ارزیابی دقیق به شرایط پالایشگاه ستاره خلیج و به کارگیری تجربیات گذشته واحد را سامان داده و استراتژی واحدی پویا را نموده و اقدام نمایید.

روز افزون و سربلندی جنابعالی و همکاران محترم را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال آرزومندم.

جامعه روابط عمومی