مدیرعامل بانک سپه در مراسم معارفه رییس اداره کل روابط عمومی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه این اداره کل حکم جمال لیوانی را به وی اعطا کرد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، چقازردی مدیرعامل بانک سپه در مراسم معارفه رییس اداره کل روابط عمومی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه این اداره کل حکم جمال لیوانی را به وی اعطا کرد.

بنا بر این گزارش، جمال لیوانی مسئولیت هایی همچون، مدیر شعب منطقه گلستان، خوزستان، هرمزگان و رییس باشگاه کارکنان بانک سپه و … را در کارنامه کاری خود دارد.

هاشمی رییس اداره کل روابط عمومی نیز به سمت مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی منصوب و ادارات کل روابط عمومی و حوزه مدیریت عامل و هیات مدیره زیر نظر وی اداره می شود.

اشتراک گذاری

جامعه روابط عمومی