در حکمی از سوی دکتر شکرالله سلمان زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان، آقای رحیم هزاریان به عنوان مسئول روابط عمومی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مرکز بهداشت استان خوزستان منصوب شد.

در حکمی از سوی دکتر شکرالله سلمان زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان، آقای رحیم هزاریان به عنوان مسئول روابط عمومی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مرکز بهداشت استان خوزستان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

جناب آقای رحیم هزاریان
نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به تعهدی که در شما سراغ دارم به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان "مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مرکز بهداشت استان خوزستان" منصوب می شوید تا برابر شرح وظایف و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید. امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از دستاوردهای علمی در راستای تقویت پاسخگویی و ارتباط مستمر با رسانه ها ، تقویت اطلاع رسانی و اطلاع یابی با رویکرد نشاط و امید و ارتقاء سواد سلامت جامعه اهتمام ورزید. امید است با اتکال به خداوند سبحان در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

دکتر شکرالله سلمان زاده
معاون بهداشت دانشگاه
و رئیس مرکز بهداشت خوزستان

جامعه روابط عمومی