طی حکمی از سوی شیخ عبدالعلی استیری امام جمعه بخش فشافویه، علی اکبر قنبری فعال رسانه ای شهرستان ری (بخش فشافویه) به عنوان مدیر روابط عمومی و تبلیغات ستاد نماز جمعه فشافویه منصوب شد.

علی اکبر قنبری فعال ای به عنوان مدیر و ستاد منصوب شد

طی حکمی از سوی شیخ عبدالعلی استیری امام جمعه بخش فشافویه، علی اکبر قنبری فعال ای (بخش فشافویه) به عنوان مدیر و ستاد منصوب شد.

به گزارش تهران، در این حکم آمده است:

محضر مبارک جناب علی اکبر قنبری (زیدعزه)

باسلام و احترام

بنا به پیشنهاد مسئول محترم ستاد برگزاری نمازجمعه حسن آباد و با توجه به شایستگی و تجربه و علاقه شما به فعالیت در ستاد ،به موجب این حکم شما بعنوان (مدیر و ستاد )به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است با استعانت خداوند و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی در برگزاری هر چه بهتر و تحقق عالی ه ستاد برگزاری نمازجمعه با همکاری و تعامل با دیگر اعضا موفق باشید.

عبدالعلی استیری امام جمعه حسن آباد فشافویه

جامعه روابط عمومی