مسئول جدید معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی منصوب شد.

مسئول جدید معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش اروم نیوز، سرهنگ دوم پاسدار یوسف شاکر به عنوان معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی منصوب شد.

مدیریت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهرستان خوی، مدیر روابط عمومی معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهداء و نیز مدیرمسئول خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی از سوابق کاری مسئول جدید روابط عمومی سپاه استان به شمار می رود.

مسئول قبلی معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز به مقام بازنشستگی نائل شد.

جامعه روابط عمومی