مراسم تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان راور سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در مرکز بهداشت برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان راور سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در مرکز بهداشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راور، در این جلسه با اهداء لوح از زحمات فاطمه اکبری پور مسئول قبلی روابط عمومی تقدیر و سید محمود روح الامینی به عنوان مسئول جدید معرفی شد.

دکتر پیشگویی مدیر شبکه، دکتر یوسف نژاد رییس مرکز بهداشت، اثنی عشری مسئول حراست، مهندس شهیدی مدیر بیمارستان و تعدادی از مسئولین شبکه و مرکز بهداشت و درمان در این جلسه حضور داشتند.

جامعه روابط عمومی