با حکم معاون اول و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با حفظ سمت دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه شد.     متن حکم به شرح زیر است: جناب آقای حسن رحیمی مدیر کل محترم روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه سلام علیکم نظر […]

با حکم معاون اول و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با حفظ سمت دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه شد.

 

 

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای حسن رحیمی مدیر کل محترم روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه

سلام علیکم نظر به حسن تجارب و سوابق ارزنده در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته قوه قضاییه در سال های گذشته به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه منصوب می شوید تا نسبت به برگزاری هرچه با شکوهتر این مراسم بر اساس برنامه تنظیمی اقدام نمایید.

امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال و همکاری مدیران در انجام وظایف محوله موفق باشید.

 

معاون اول و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژیه

 

 

منبع: قوه قضاییه

جامعه روابط عمومی