سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری شد

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مجید فروغی را به عنوان مدیر روابط عمومی این معاونت منصوب کرد.

جامعه روابط عمومی