سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجید فروغی مدیر معاونت هنری شد

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت و ارشاد اسلامی با صدور حکمی را به عنوان مدیر این معاونت منصوب کرد.

جامعه روابط عمومی