سعید رضوانی به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب شد.

دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان طی حکمی سعید رضوانی را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب نمود.

رضوانی پیش از این رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان بود.

جامعه روابط عمومی