طی حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی امیر ضیائیان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل به عنوان مدیر و امور فرهنگی اداره کل منصوب شد.

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی، صبح امروز شنبه شانزدهم دی ماه طی حکمی از سوی محمدرحیم رهنما مدیر کل خراسان رضوی، به عنوان مدیر و امور فرهنگی این اداره کل منصوب شد و از زحمات محمدرضا پهلوان تقدیربه عمل آمد.

امیر ضیائیان در این مراسم گفت: بدون شک از امروز فصل جدیدی در امر و درون سازمانی و برون سازمانی آغاز می شود. و امور فرهنگی وظایف متعددی دارد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه فعالیت های تاثیر گذاری انجام دهیم.

مدیر و امور فرهنگی اداره کل تصریح کرد:بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در ۲۳اردیبهشت ماه ۸۶ وظایف و اختیارات به چند بخش تقسیم شده است که سعی داریم در در این راستا قدم برداریم.

 

 

وی با اشاره به اولویت های کاری اداره کل بیان کرد: انجام تمام مصوب به خصوص گسترش برون سازمانی و درون سازمانی، تلاش در جهت مشارکت جویی و همگرایی، حرکت به سمت سایبری و بهره گیری بیشتر از های نوین در امر از جمله وظایف و رویکردهایی است که در اداره کل پیگیری خواهد شد.

گفتنی است پیش از این مسئولیت پاسداری کشور، مسئول یگان حفاظت کشور، جانشین میراث خراسان،مسئول مصلی مشهد، مسئول کتابخانه تخصصی را در کارنامه خود دارد.

شایان ذکر است محمد رضا پهلوان نیز به عنوان مدیر موزه بزرگ خراسان منصوب شد.

جامعه روابط عمومی