طی حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی امیر ضیائیان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی امیر ضیائیان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی، صبح امروز شنبه شانزدهم دی ماه طی حکمی از سوی محمدرحیم رهنما مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، امیر ضیائیان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی این اداره کل منصوب شد و از زحمات محمدرضا پهلوان تقدیربه عمل آمد.

امیر ضیائیان در این مراسم گفت: بدون شک از امروز فصل جدیدی در امر روابط عمومی و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی آغاز می شود. روابط عمومی و امور فرهنگی وظایف متعددی دارد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه فعالیت های تاثیر گذاری انجام دهیم.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد:بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در ۲۳اردیبهشت ماه ۸۶ وظایف و اختیارات روابط عمومی به چند بخش تقسیم شده است که سعی داریم در روابط عمومی در این راستا قدم برداریم.

 

 

وی با اشاره به اولویت های کاری روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی بیان کرد: انجام تمام شرح وظایف مصوب روابط عمومی به خصوص گسترش ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی، تلاش در جهت مشارکت جویی و همگرایی، حرکت به سمت روابط عمومی سایبری و بهره گیری بیشتر از فناوری های نوین در امر ارتباطات از جمله وظایف و رویکردهایی است که در روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی پیگیری خواهد شد.

گفتنی است امیر ضیائیان پیش از این مسئولیت روابط عمومی پاسداری میراث فرهنگی کشور، مسئول روابط عمومی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور، جانشین روابط عمومی میراث خراسان،مسئول مصلی مشهد، مسئول کتابخانه تخصصی میراث فرهنگی خراسان رضوی را در کارنامه خود دارد.

شایان ذکر است محمد رضا پهلوان نیز به عنوان مدیر موزه بزرگ خراسان منصوب شد.

جامعه روابط عمومی