سعید کیوانی مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان خوزستان به عنوان مشاور معاون عمرانی استانداری خوزستان منصوب شد.   به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، طی حکمی، مدیر روابط عمومی نظام مهندسی خوزستان ،مشاور رسانه ای و مسول بخش اطلاع رسانی معاونت عمرانی استانداری خوزستان شد .   بر اساس مکاتبات صورت […]

سعید کیوانی مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان خوزستان به عنوان مشاور معاون عمرانی استانداری خوزستان منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، طی حکمی، مدیر روابط عمومی نظام مهندسی خوزستان ،مشاور رسانه ای و مسول بخش اطلاع رسانی معاونت عمرانی استانداری خوزستان شد .

 

بر اساس مکاتبات صورت گرفته فیمابین استانداری خوزستان و نظام مهندسی ساختمان خوزستان، سعید کیوانی با حفظ سمت به عنوان مشاور رسانه ای معاونت عمرانی استانداری خوزستان منصوب شده است.

 

کیوانی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و مدیر مسول سایت تخصصی سازه نیوز - با رویکرد مهندسی ساختمان - است. در کارنامه سوابق کاری وی، دبیری شورای هماهنگی روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور، مدیر روابط عمومی فرمانداری مسجد سلیمان، مشاور مطبوعاتی نمایشگاه بین المللی خوزستان به چشم می خورد.

جامعه روابط عمومی