طی حکمی از سوی بهرام جمالی مدیر عامل انجمن موسیقی ایران و دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مسعود اله یاری به عنوان مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره منصوب شد.

مدیر یازدهمین ملی موسیقی جوان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی مدیر عامل و دبیر اجرایی یازدهمین ملی موسیقی جوان، به عنوان مدیر این دوره از منصوب شد.

 

 

در حکم وی آمده است:

نظر به و تجارب شایسته شما در خبری و امور رسانه‌ای رخدادهای فرهنگی هنری کشور و تعامل با اصحاب و با توجه به اهمیت انعکاس همه جانبه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ملی موسیقی جوان و نیز مؤثر با نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه جوانان، به موجب این حکم شما را به عنوان «مدیر یازدهمین ملی موسیقی جوان» منصوب و امیدوارم در جهت بخشی به نگرش جامعه به سوی جوانان کشور در بازتاب اخبار این موفق باشید.

گفتنی است؛ اله یاری پیش از این سابقه بنیاد ملی مد و لباس، و مدیر پنجمین مد و لباس فجر و همچنین مسئول ستاد خبری سی و دومین موسیقی فجر و دهمین موسیقی نواحی ایران را برعهده داشته است.

 

جامعه روابط عمومی