رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، پیوند رسانه با مدیران را وظیفه روابط عمومی ها دانست و گفت: با انعکاس درست اقدامات انجام شده، مردم را به نظام دلگرم تر کنیم.

رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، پیوند رسانه با مدیران را وظیفه روابط عمومی ها دانست و گفت: با انعکاس درست اقدامات انجام شده، مردم را به نظام دلگرم تر کنیم.

 
به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی به نقل از ایرنا، سید رمضان شجاعی کیاسری روز سه شنبه در جمع مدیران روابط عمومی استانداری ها که برای بازدید به ایرنا آمده بودند، افزود: رسانه چهار شرط دارد اول اینکه باید از دور ارسال شود، مخاطب داشته باشد، جمعیتی را پوشش دهد و حامل پیام باشد.

 
وی ادامه داد: حدود ۲۰ سال پیش تنها شبکه یک و دو وجود داشت که از ساعت ۲ الی ۱۰ شب مردم مجبور بودند، تلویزیون را تماشا کنند ولی امروز با توجه به تنوع رسانه ها دیگر کسی مجبور نیست و هر لحظه بخواهد می تواند رسانه مورد نیاز خود را انتخاب کند .

 
رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اظهارداشت: رسانه باید نیازهای آنی و آتی مخاطب را برطرف کند و با این اقدام فرهنگ سازی می کند که در این حالت قدرت با رسانه هایی است که با افکار عمومی در تولید فرهنگ و تمدن یک کشور تلاش کند.

 
شجاعی کیاسری گفت: هرچه اعتماد مردم به رسانه بیشتر باشد برای رسانه سرمایه محسوب می شود در غیر این صورت پیام گیرندگان مختار هستند که رسانه دیگری را انتخاب کنند. البته با توجه به تنوع سلیقه ها برآورده کردن نیاز مخاطبان سخت است ولی هنر رسانه شناخت نیاز مخاطب و بر آورده کردن آن است .

 
وی با اشاره به اینکه اگر رسانه ای مسیر خود را از جهت مخاطب شناسی جدا کند، محکوم به شکست خواهد بود، افزود: نباید بگذاریم در عصری که با تنوع رسانه ها و سلیقه ها روبرو هستیم، خبری زمین بماند چراکه گاهی یک خبر در صورت عدم انعکاس صحیح می تواند به خبری ملی و فراملی تبدیل شود.

 

رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین المللی وزارت کشور با بیان اینکه امروز جنگ رسانه ها را شاهد هستیم، ادامه داد: در زمینه حمله آمریکا به عراق دیدیم که با زمینه سازی خبری بدون حضور توپ و تانک در این کشور مستقر شدند و آمریکایی که سه درصد جمعیت دنیا را دارد، با تبلیغات رسانه ای برنامه های خود را اجرایی می کند .

 
شجاعی کیاسری یادآور شد: امروز تمام خبرهایی که در مسیر کشورهای جهان سوم منتشر می شود سیاه، و نشان از عقب ماندگی دارد اما اخبار داخلی کشورهایشان را در سکوت، آرامش، شیک و لوکس ارائه می کنند؛ بنابراین دنیا با رسانه اداره و منافع قدرت های بزرگ با رسانه تامین می شود .

 

 

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم از ابزار رسانه با توجه به نیاز مخاطب بهره مند شویم، در تحکیم نظام موثر خواهد بود و هر نوع کوتاهی در این زمینه نه تنها به خودمان بلکه به خدمتگزاران صدمه خواهد زد.
رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه مجموعه خدمات دستگاه های اجرایی در استانها به روابط عمومی ها باز می گردد ، گفت: اگر بخواهیم حق دولت و دولتمردان با توجه به تلاشی که داشته اند، ضایع نشود باید نسبت به انعکاس اخبار تلاش کنیم . شجاعی کیاسری با اشاره به وظایف روابط عمومی ها، افزود: آشنایی با وظایف رسانه ای ، پیوند رسانه ها با مسئولان و سرعت انتشار اخبار از وظایف روابط عمومی ها است و انتشار اخبار و عملکرد مسئولان و اقدامات صورت گرفته می تواند مردم را نسبت به نظام دلگرم کند و هرگونه قصوری خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت .

 

 

**معاون خبر ایرنا:آمادگی برای تعامل
در ابتدای این نشست مهری رفعتی معاون خبر سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن خوشامدگویی به مدیران روابط عمومی استانداری ها، با توجه به نزدیکی کار خبر با روابط عمومی ها، خواستار همکاری، همراهی و تعامل هر چه بیشتر بخصوص در ایام انتخابات شد .

 
وی افزود: ایرنا در ۳۱ استان کشور دارای دفاتر خبری است و در شهرستانهای مختلف نیز دفاتری دارد که در ایام انتخابات برای انعکاس اخبار فعال می شوند. انتظار این است در این ایام همکاری بیشتری میان دو مجموعه صورت گیرد .

جامعه روابط عمومی