رئیس سازمان سینمایی ارائه تعریف صحیحی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جامعه را یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی‌های این وزارتخانه دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، محمد مهدی حیدریان که در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشت این وزارتخانه را مظلوم دانست و گفت: در شرایط فعلی به دلیل عدم توافق و عدم ایجاد مفاهمه نسبت به تعریف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم تبیین حوزه‌های مسئولیت مشترک با سایر سازمان‌های درون نظام که در موضوع فرهنگ کار می‌کنند، نگاه‌ها نسبت به موضوع فرهنگ سطحی شده، درنتیجه انتظارات غیر صحیح و غیر قابل تحقق از وزارتخانه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مخاطبین ما دو دسته هستند، بیان کرد: دسته اول مردم هستند که گرفتارهمین آفت شده اند و این عدم تبیین‌ها موجب می‌شود تا نتوانیم تعامل پیش برنده و مثبت با آن‌ها ایجاد کنیم و دسته دوم سایر مسئولین یعنی کسانیکه مسئولیت‌های دیگری دارند هستند. کسانیکه مصرف کننده رفتار فرهنگی مردم هستند و یا نیاز‌ها وبرنامه‌هایی دارند که باعث تغییرات نگرشی، رفتاری و فرهنگی مردم بدون اینکه خودشان متوجه باشند می‌شوند.

حیدریان شناخت از تاثیرات عملکردی حوزه‌های مختلف بر حوزه فرهنگ را ضروری دانست و گفت: باید با اطلاع رسانی سهم ایجاد وضعیت‌های فرهنگی را توسط سایر دستگاه‌ها هم برای خود آن دستگاه و هم برای مردم مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ موضوع بسیطی نیست، افزود: فرهنگ مقوله‌ای مرکب، چند وجهی و پیچیده است. یکی از المان‌هایی که ما همیشه در فرهنگ می‌بینیم و نسبت به آن انتظار داریم، رفتار مردم است. رفتار یک امر متقابل است یعنی عمل مردم نسبت به پدیده‌ها، جامعه و افراد که خود این موضوع فرهنگ را می‌سازد.

رئیس سازمان سینمایی یکی از شاخصه‌های فرهنگ را رفتار دانست و گفت: اگر ما اینگونه به آن نگاه کنیم، میزان پیچیدگی مقوله فرهنگ مشخص می‌شود و با رسیدن به تعریف درستی از مقوله فرهنگ وزارت خانه‌ای مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می‌خواهد نقش جدی در نظام در حوزه فرهنگ ایفا کند انتظار آن انتظار منطقی، شدنی و کارشناسانه‌ای خواهد شد. این قدم اول است که اگر نتوانیم آنرا شفاف کنیم مانند الان به وزارتخانه ظلم خواهد شد. روابط عمومی‌ها که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند باید تصویر و فهم صحیحی را از موضوع و وظایف حوزه خود به مردم ارائه دهند.

وی ادامه داد: فرهنگ یک مجموعه از شاخصه‌ها و پارامتر‌های مختلفِ در تعامل بایکدیگر است که از قالب‌ها و روش‌ها و فعالیت در حوزه‌های مختلف باعث شکل دادن یک کار فرهنگی می‌شود؛ بنابراین هم افزایی، مربوط بودن و تاثیر متقابل در حوزه‌های مختلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابتدا باید خود را در روابط عمومی‌ها نشان بدهد. روابط عمومی‌ها باید نسبت به سایر حوزه‌ها شناخت پیدا کنند و حرکت و انجام ماموریت آن‌ها با توجه و درنظر گرفتن تعامل و تاثیر مستمر حوزه‌های مختلف وزارتخانه بر یکدیگر باشد.

رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها به عنوان پیشانی ارتباط ما با رسانه‌ها و رسانه‌ها به عنوان پیشانی ایجاد شناخت و آگاهی صحیح نسبت به موضوعات مختلف و فعالیت‌های وزارت ارشاد، باید تلاش کنند سطح آگاهی مردم و سطح توقع کارشناسانه آن‌ها را بالا ببرند.

حیدریان با بیان اینکه ارتقاء فرهنگ و هنر در گرو داشتن مخاطبینی است که از فهم و درک تخصصی بالایی در حوزه‌های مختلف هنری برخوردار باشند اظهار کرد: اگر منتقدین ارشد و متخصص به اطلاعات روز داشته باشیم هنر رو به تعالی خواهد بود. تا منتقد تخصصی در رشته‌های خاص نداشته باشیم که آگاه به روز و تکنیک‌های روز باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هنرمند یک راه و روش و مسیر رو به جلو را طی کند. وظیفه دیگر روابط عمومی‌ها این است که منتقدین را در چنین مسیری قرار دهند و این انتظار را از آن‌ها ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در روابط عمومی‌ها نباید منفعل و منتظر باشیم، گفت: ما نباید منفعل سوالات بیرون و یا منتظر شویم غیرمستقیم درباره مطلبی اجبارا اطلاع رسانی کنیم. حق مردم است که نسبت به فعالیت‌ها آگاهی پیدا کنند. بسیاری از فعالیت‌هایی که درون مجموعه وزارتخانه و حوزه‌های مرتبط اتفاق می‌افتد ایجاد امید، نشاط و زمینه بهبود فضای کار می‌کند و این موارد باید اطلاع رسانی شوند. اگر روابط عمومی‌ها تشخیص درست و اطلاع به موقع از اتفاقات نداشته باشند و نتوانند تشخیص بدهند که اطلاعات به چه میزان در راستای نیاز‌های مردم و جامعه است، نمی‌توانیم به اهدافمان برسیم.

حیدریان همچنین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرایط فعلی برخی روزنامه‌هایی که بیشتر فعالیت سیاسی دارند و خبرنگار‌هایی که در آن حوزه کار می‌کنند بیشتر حول نامرادی‌ها و مسائل و اخباری که کمی به ناامیدی در حوزه‌های اقتصادی می‌انجامد توجه می‌کنند درحالیکه امروز در سینما شاهد فعالیت همه جانبه، رو به رشد و مثبت در اغلب شاخه‌های اقتصادی سینما هستیم. وقتی می‌گوییم اقتصاد یعنی ایجاد شغل. در سینمایی که کل موجودی سالن هایش سیصد و اندی بوده، در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ سالن اضافه شد و امسال هم ۱۰۰ سالن دیگر اضافه می‌شود. همه این‌ها به ایجاد شغل و جذب سرمایه در حوزه فرهنگ می‌انجامد.

وی ادامه داد: این یعنی ایجاد رونق در تولیدات فرهنگی و اینکه امکان تماس مردم با محصولات فرهنگی بیشتر شود که این امر به ارتقاء فرهنگی کمک می‌کند و موجب می‌شود تا سرمایه‌های بیشتری به حوزه فرهنگ جلب شود و سرمایه گذار‌ها امید پیدا کنند که می‌توانند در حوزه فرهنگ کار اقتصادی انجام دهند. همه این عوامل موجب می‌شود جامعه سیر رو به آرامش، تفاهم بیشتر و ظرفیت سازی برای مقابله با سختی‌ها را پیدا کند که اتفاقی مثبت و دستاوردی برای فرهنگ کشور است که توسط بخش خصوصی و دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر بوجود آمده است. روابط عمومی‌ها در حوزه فرهنگ و هنر باید این موارد را به دقت پیگیری و هدفمند دنبال کنند و به تاثیر این اخبار در بهبود حال جامعه واقف باشند.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال یکی از مدیران روابط عمومی حاضر درباره ایجاد امکان فیلم دیدن در شهر‌های فاقد سینما نیز گفت: روابط عمومی باید با نیازسنجی و تاثیرسنجی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی سوالی بپرسد که هم جهت دهنده باشد و هم مطالبه بهبود وضعیت کند. مانند سوالی که مطرح شد. یعنی واقف هستیم داشتن سالن و آمدن مردم به سالن‌ها و با هم و در جمع دیدن فیلم‌ها به چه میزان در تامین امنیت روانی و اجتماعی جامعه موثر است. در هیچ کشوری سالن سینما و سینما در همه شهر‌ها وجود ندارد، زیرا در سینما و سالن ها، فیلم دیدن لازمه اش مثبت بودن معادله اقتصادی است یعنی بستگی به درآمد، تعداد جمعیت، نوع گذران اوقات فراغت دارد که یک شهر را مناسب یا نامناسب برای داشتن سینما می‌کند. ممکن به شکل دیگری هم شرایط فیلم دیدن فراهم شود، اما مزایایی که دسته جمعی فیلم دیدن دارد لازمه اش این است که برخی از پارامتر‌های لازم را داشته باشد.

وی افزود: با تدبیری که داشتیم پوشش شهر‌هایی که به برخی از این شاخص‌ها امتیازشان به حد نصاب نمی‌رسد را از طریق سینما سیار تامین کنیم. ساخت سینما سیار از سال گذشته در ایران شکل گرفته و تولید آن ادامه دارد همکاران انجمن سینمای جوان را برای ارائه خدمات تخصصی‌تر به کمک طلبیدیم و تا به امروز نتیجه خوب و مثبتی گرفتیم و مردم و صاحب فیلم و کسانیکه خدمت را ارائه می‌کنند راضی بودند. در کنار این روش ارگان‌هایی داریم که در شهر‌های مختلف صاحب سابقه هستند و به عنوان مثل کتابخانه عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که سالن‌های اجتماعات چند منظوره دارند. با توافقی که با مدیران ارشد آن‌ها داشتیم قرار شد برخی از سالن‌ها را که قابلیت استفاده به صورت سینمای ثابت دارند را شناسایی کنیم. کارگروهی تشکیل شده که بعد از شناسایی آن‌ها تجهیز خواهد شد. پیش بینی می‌کنم امسال بیش از ۱۰ تا ۲۰ مورد از این سالن‌ها به بهره برداری خواهند رسید و با این کیفت بخش دیگری از شهر‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند.

معاون وزیر درباره شفاف سازی اطلاعات در سازمان سینمایی که رتبه اول را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است نیز توضیح داد: اساسا اعتقاد ما این است که در حوزه فرهنگ اثربخشی رابطه مستقیم با صداقت دارد و صداقت یکی از عوامل اصلی ایجاد شفافیت درعمل است به همین جهت بنا را بر این گذاشتیم که کاملا شفاف عمل کنیم. حوزه ما حوزه‌ای است که در قالب حمایت‌ها منجر به ایجاد زیرساخت‌ها یا محصولات می‌شود بنابراین در این دو حوزه با حمایت هایمان باید رونق فرهنگی ایجاد کنیم و باعث افزایش ارائه خدمات فرهنگی به مردم شویم. البته عاداتی ممکن است وجود داشته باشد که از برخی کسب اطلاعات بخواهند به منظور‌هایی که لزوما فرهنگی نیست استفاده شود. ما تلاش می‌کنیم نشان دهیم صادق هستیم و اعتماد مردم را جلب کنیم به همین جهت از دادن اطلاعات به گونه‌ای که حاشیه جدیدی ایجاد کند پرهیز می‌کنیم.

حیدریان ادامه داد: به عنوان مثال، اگر سوالی بود که متقاضی اطلاعات ۴ سال را می‌خواست ما اطلاعات همه سال‌های موجود را ارائه می‌دهیم. البته در آینده نزدیک به سرعت به سمت دولت الکترونیک می‌رویم که نیازی به سوال نیست، همه اقدامات را در لحظه بر روی سایت‌ها و سامانه‌های مختلف قرار می‌دهیم تا مردم مطلع شوند و ما از نظراتشان استفاده کنیم.

نشست‌های دوره‌ای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از زمان حضورهمایون امیرزاده رئیس جدید مرکز روابط عمومی این وزارتخانه تشکیل شده است در هر جلسه میزبان یکی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

جامعه روابط عمومی