وزیر ارتباطات به مناسبت فرا رسیدن 17 مرداد ماه، روز خبرنگار، با حضور در روابط عمومی این وزارتخانه، این روز را به خبرنگاران این مرکز تبریک گفت.

جامعه روابط عمومی؛ محمد جواد آذری جهرمی به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد ماه، روز خبرنگار، با حضور در روابط عمومی این وزارتخانه، این روز را به خبرنگاران این مرکز تبریک گفت.

جامعه روابط عمومی