معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی‌ها در اطلاع رسانی گفت: باید شبکه‌های تبلیغی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر به امکانات و تجهیز روز مجهز شوند.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجید خورشیدی صبح امروز در آغاز دوره آموزشی اقناع، مفاهیم، نظریه‌ها و فنون ویژه روابط عمومی‌ها و خبرنگاران با اشاره به نقش مهم و حساس روابط عمومی‌ها در جامعه اظهار داشت: یک روابط عمومی نقش مهمی در جلوه دادن عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد به‌گونه‌ای که اگر روابط عمومی ناکارآمد باشد یک سازمان حرفه‌ای را ناموفق جلوه می‌دهد.

وی با تاکید بر ضرورت حرفه‌ای بودن یک روابط عمومی موفق تصریح کرد:کار روابط عمومی پیشانی دستگاه است اگر اندکی غفلت در روابط عمومی به وجود بیاید سبب می‌شود سرمایه‌های یک سازمان به هدر برود.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید شغل روابط عمومی را دسته کم بگیرند تاکید کرد: باید به روابط عمومی‌ها به صورت حرفه‌ای توجه شود چراکه این حوزه با تمام بخش‌های جامعه مرتبط است.

خورشیدی با اشاره به روز خبرنگار و تبریک این روز به نقش تاثیرگذار خبرنگار در جامعه پرداخت و تصریح کرد: فعالیت روابط عمومی ارتباط مستقیمی با حرفه خبرنگاری دارد که باید به آن به‌عنوان حوزه تخصصی نگاه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی‌ها در اطلاع رسانی تصریح کرد: باید شبکه‌های تبلیغی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر به امکانات و تجهیز روز مجهز شوند.

وی، خبرنگاری را یک سرمایه مهم جامعه دانست و تصریح کرد: امروزه در جهانی هستیم که امروزه رسانه‌های مهم به عنوان سرمایه مطرح هستند و سرمایه اطلاعات محور در دستان سرمایه داران عرصه اطلاعات است.

خورشیدی با بیان اینکه در دنیای امروز هر کس به عنصر اطلاعات و اطلاعات پردازی مسلط باشد، حرفی برای گفتن دارد گفت: روابط عمومی‌ها باید به مهارت‌های لازم برای خدمات مورد نظر مجهز شوند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه امروزه در عرصه اطلاعات دیجیتال قرار داریم، گفت: یک روابط عمومی موفق باید خود را به ابزار روزآمد و کارآمد دیجیتال مجهز کند.

جامعه روابط عمومی