مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های مدیریت روابط عمومی و ارتباطات بین الملل که با حضور گروهی از مقامات سیاسی و سفرا در ۸ مرداد ۱۳۹۷ در محل سالن همایش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران برگزار شد حضور یافت.

مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های مدیریت روابط عمومی و ارتباطات بین الملل که با حضور گروهی از مقامات سیاسی و سفرا در ۸ مرداد ۱۳۹۷ در محل سالن همایش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران برگزار شد حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که به همت شورای همکاری های ایران و آفریقا و با حضور «حسن خسروجردی» رییس و اعضای شورای همکاری های ایران و آفریقا، شیخ سفرا اتحادیه افریقا، سفیران کشورهایی همچون کنیا، الجزایر، ساحل عاج، موریتانی و غنا و مهمانان ویژه ای از وزارت امور خارجه و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خانه معدن و صندوق حمایت از صادرات کشور و گروهی از مدیران روابط عمومی کشور نیز حضور داشتند ضمن معرفی این قاره و کشورهای حاضر در آن، در خصوص شیوه تعامل و ارتباطات فعال با این کشورها، اطلاعات مفیدی ارایه شد.

جامعه روابط عمومی