باگذشت یک ماه از جدایی قابل پیش بینی "محمد علی کریمی" مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی و پیوستن او به شهرداری تهران، بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی، فاقد سخنگو و مدیر روابط عمومی است.

باگذشت یک ماه از جدایی قابل پیش بینی "محمد علی کریمی" مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی و پیوستن او به شهرداری تهران، بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی، فاقد سخنگو و مدیر روابط عمومی است.

باگذشت یک ماه از جدایی قابل پیش بینی "محمد علی کریمی" مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی و پیوستن او به شهرداری تهران، بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی، فاقد سخنگو و مدیر روابط عمومی است.

محمد علی کریمی مدیر قبلی روابط عمومی بانک مرکزی چند روز قبل از جدایی ولی الله سیف، رئیس کل پیشین، از قطار مدیران بانک مرکزی پیاده شده بود.

هیات دولت روز چهارشنبه سوم مردادماه امسال با رای خود عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی به رسمیت شناخت.

به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت انتصاب هر چه سریعتر مدیر روابط عمومی برای ایجاد پل ارتباطی بین بانک مرکزی و جامعه رسانه‌ای، عبدالناصر همتی دست به کار شود اما خالی بودن صندلی مدیر روابط عمومی در یکماه اخیر، لااقل این ذهنیت را به دست داده که همتی برای انتخاب مدیر مربوطه گزینه چندان مشخصی را ندارد.

استمرار در عدم معرفی مدیر روابط عمومی برای بانک مرکزی امتیاز مثبتی محسوب نمی‌شود و شکاف موجود بین رسانه‌ها و بانک مرکزی در جریان رسانه‌ای را بازتر هم خواهد کرد.

جامعه روابط عمومی