مدیران روابط عمومی شرکت گسترش فولاد و باشگاه ماشین‌سازی با موسوی دیدار کردند.

مدیر روابط عمومی شرکت گسترش فولاد و مدیر روابط عمومی باشگاه ماشین‌سازی با حضور در محل باشگاه تراکتورسازی با مرتضی موسوی زنوز دیدار کردند.

به گزارش جامعه روابط عمومی ، رفیعی مدیر روابط عمومی شرکت گسترش فولاد تبریز به همراه اکبرزاده مدیر روابط عمومی باشگاه ماشین‌سازی شهریار تبریز با حضور در محل باشگاه تراکتورسازی با مرتضی موسوی زنوز معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی باشگاه دیدار کردند.

جامعه روابط عمومی