معاون آموزش ابتدایی شهرستان‌های استان تهران: دیپلماسی عمومی یکی از اصلی‌ترین کارکردهای روابط عمومی‌هاست

نشست تخصصی کارشناسان روابط عمومی مناطق ۲۱ گانه شهرستان های استان تهران با حضورمدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در سالن آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.

محمد احسانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، با اشاره به نقش پررنگ روابط عمومی ها در اثربخشی بر افکار عمومی جامعه ، گفت: یقینا روابط عمومی ویترین و چشم بینای هر سازمانی است.

وی عملکرد روابط عمومی ها را در بالا بردن جایگاه هر سازمانی در جامعه بی بدیل دانست و افزود: یک روابط عمومی موفق بی شک می تواند در بالا بردن سطح بینش و آگاهی افراد بسیار موثرعمل کند.

احسانی در بخش دیگری از سخنان خود ، تاکید کرد: خبر و رسانه در دنیای امروز از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است که روابط عمومی ها در این حوزه باید سرمایه گذاری جدی صورت دهند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهراندیپلماسی عمومی را یکی از اصلی ترین کارکردهای روابط عمومی دانست و تصریح کرد: مدیریت فضای روانی جامعه از دیگر کارکردهای یک روابط عمومی موفق است .

جامعه روابط عمومی