طی حکمی از سوی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ «معصومه بیات» به سمت «معاون برنامه ریزی و مخاطب پژوهی» این مرکز منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی؛ «معصومه بیات» به سمت «معاون برنامه ریزی و مخاطب پژوهی» این مرکز منصوب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن حکم “مرتضی نظری” به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر معصومه بیات

نظر به توان تحلیل و برنامه ریزی در حوزه مخاطب‌پژوهی و افکارعمومی و شایستگی‌های مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون برنامه‌ریزی و مخاطب‌پژوهی» مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی منصوب می شوید.

انتظار است با اتکا به دانش ضمنی بدنه کارشناسی وزارت آموزش و پرورش و با بهر‌ه‌مندی از دانش صاحب نظران و پایش مستمر تحولات معرفتی و اجتماعی در حوزه خطیر آموزش و پرورش و از طریق کار جمعی و همدلانه بتوانید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی را در تحلیل و ارزیابی دقیق، هوشمندانه و آینده نگرانه از نیازها و نظرات جامعه بزرگ فرهنگیان فرهیخته و انتظارات ذینفعان آموزش و پرورش یاری رسانید.

با عنایت به اینکه شناسایی و ارائه تصویر و ترسیمی دقیق از وضعیت نظام آموزش و پرورش در افکار عمومی مخاطبان، به اتخاذ تصمیماتی آگاهانه‌تر منجر می‌شود، امید است با توجه به اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی و اجرای نظرسنجی‌های هوشمندانه و نیازسنجی‌های علمی و تحلیل رسانه‌ها، در مسیر کاهش فاصله نظام آموزشی با واقعیت های جامعه کوشا و موثر بوده و به سهم خود در ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در حوزه عمومی ایفای نقش نمایید.

توفیق سرکار عالی را از خداوند منان خواستارم.

گفتنی است خانم معصومه بیات علاوه بر سال ها تدریس در مدارس کشور، رئیس گروه انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و تشکل های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان نیز بوده است.

جامعه روابط عمومی