مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان با بیان اینکه روابط عمومی نقش مهمی در ارتقای جایگاه دستگاه های اجرایی دارد بر اهمیت و جایگاه آموزش نیروی انسانی در این حوزه تاثیرگذار تاکید کرد.

مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان با بیان اینکه روابط عمومی نقش مهمی در ارتقای جایگاه دستگاه های اجرایی دارد بر اهمیت و جایگاه آموزش نیروی انسانی در این حوزه تاثیرگذار تاکید کرد.

محمد بصیریان در ششمین گردهمایی ۲ روزه مسئولان روابط عمومی و فرهنگی دادگستری استان کرمان افزود: آموزش و تقویت مسئولان و کارشناسان فعال در حوزه روابط عمومی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی در اولویت دستگاه قضایی در این استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه گردهمایی مسئولان روابط عمومی و فرهنگی دادگستری کرمان متفاوت از دوره های قبل برگزار می شود اظهار داشت: ۳۸ مسئول و کارشناس روابط عمومی از ۲۹ حوزه قضایی استان در این گردهمایی شرکت دارند.

بصیریان ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی، هم اندیشی و همفکری در راستای ارتقا عملکرد روابط عمومی ها از جمله اهداف این گردهمایی است.

وی ادامه داد: این دوره با حضور دکتر شکری خانقاه، استاد دانشگاه های تهران با موضوع اصول و مبانی اطلاع رسانی و مبانی برنامه ریزی در امور فرهنگی که از اساتید برتر کشوری است برگزار می شود.

بصیریان افزود: در پایان این دوره از مسئولان برتر روابط عمومی و فرهنگی دستگاه قضایی استان کرمان تجلیل به عمل خواهد آمد.

جامعه روابط عمومی