مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: عملکرد روابط عمومی دستگاه‌های استان بوشهر ارزیابی می‌شود.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، اسماعیل کاظمی در نخستین نشست کمیته ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر با تاکید بر ضرورت مشخص شدن شاخص های ارزیابی روابط عمومی اظهار داشت: هدف از این نشست هم اندیشی و همفکری برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها است.

وی بیان کرد: از آنجا که در شورای هماهنگی روابط عمومی استان در تلاش برای ایجاد ساز و کاری واحد در راستای انعکاس خدمات و عملکرد دولت هستیم، باید برای این مهم، شاخص‌های ارزیابی روابط عمومی را هم مشخص کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر اضافه کرد: ارتقا و هم افزایی در فعالیت‌های روابط عمومی، هدف ما در ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌هاست و در این زمینه از نظرات و پیشنهادات تمام مدیران روابط عمومی و کارشناسان این بخش استفاده خواهیم کرد.

کاظمی با تاکید بر تعیین شاخص های عمومی برای ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات استان افزود: کمیته ارزیابی عملکرد، یکی از کمیته های مهم شورای هماهنگی روابط عمومی است و بر اساس پیشنهاد اعضا این کمیته از هفته آینده ارزیابی میدانی از ظرفیت و فعالیت های روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی و مدیریت اداره کل روابط عمومی استانداری آغاز خواهد شد.

جامعه روابط عمومی