خانواده می تواند در راستای تحقق بخشیدن به امر "هویت مخاطبان رسانه" که اکثرا نوجوان و جوان هستند، کمک کرده و آنها را در برابر آسیب های روانشناختی فضای مجازی حفظ کند.

خانواده می تواند در راستای تحقق بخشیدن به امر "هویت مخاطبان رسانه" که اکثرا نوجوان و جوان هستند، کمک کرده و آنها را در برابر آسیب های روانشناختی فضای مجازی حفظ کند.

به گزارش مفدا مشهد، دوره حضوری فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی روز های یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ تیر ماه برگزار شد.

حمید دهقانیان کارشناس فرهنگی مدیریت فرهنگی و مدرس کارگاه ضمن بیان این خبر افزود: در این کارگاه ۴ ساعته که در دو روز متوالی و در خانه فرهنگ کوی پردیس و آمفی تئاتر معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد حدود ۲۰ نفر از همکاران دانشگاهی شرکت داشتند و پیرامون سواد رسانه، سطح روان شناختی سواد رسانه، کنش اجتماعی در فضای مجازی بحث و سطوح فعالیت فرهنگی در فضای مجازی و چالش هایی که در این زمینه بحث و گفتگو شد

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که خانواده اولین کلینیک سواد رسانه است گفت:خانواده می تواند در راستای تحقق بخشیدن به امر "هویت مخاطبان رسانه" که اکثرا نوجوان و جوان هستند کمک کرده و آنها را در برابر آسیب های روانشناختی فضای مجازی حفظ کند.

این کارشناس فرهنگی خاطر نشان کرد:با توجه به ضرورت یادگیری فضای مجازی و نیز آماده شدن برای تغییر اندیشه ها در این سطح و بهبود کیفیت زندگی، می توان از "سبک زندگی"کمک گرفت. و در پاسخ به ۲۸ سوالی که در سبک زندگی مطرح شده است، اندیشه ی بهتری برای آماده شدن جهت مواجه با فضا مجازی داشت.

دهقانیان در پایان گفت:خانواده و سبک زندگی و سواد رسانه همه اقدامات فرهنگی محسوب می شود که می تواند خطر های موجود فضای مجازی را به فرصت تبدیل کند. با توجه به سرعت رشد استفاده اینترنتی و فراملی شدن فرهنگ ها، ما می توانیم با طرح ریزی موضوعات و تولید محتوا، در این امر هم قدمی موثر برداریم و فضای ناامیدانه را با بهره جویی از تکنیک های رسانه و روانشناسی به حقیقت خود تبدیل کنیم.

جامعه روابط عمومی