سومین جلسه رابطین روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ، در خانه فرهنگ پردیس علوم پزشکی با حضور مسئول و کارشناسان و رابطین روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش مفدا ، سومین جلسه رابطین روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ،در خانه فرهنگ پردیس علوم پزشکی با حضور مسئول و کارشناسان و رابطین روابط عمومی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا خانم مهندس کریمی، مسئول واحد روابط عمومی و مدیر مفدای مشهد، ضمن تقسیم وظایف کارشناسان روابط عمومی با توجه به واحدهای مربوط به آن کارشناس درحیطه کاری رسانه ای ،از رابطین خواسته شد تا عملکردها و درخواست ها واحدهای خود را در سامانه طراحی شده خدمات روابط عمومی ثبت و به کارشناس مربوطه ارجاع دهند .

کریمی در ادامه، اولویت بندی خدمات روابط عمومی را با توجه به درجه اهمیت آن درخواست مهم برشمرد و افزود: خبرهایی که علاوه بر مفدا در وبدای مشهد بارگزاری میشود باید از سوی مدیریت واحدها تأیید و یا نقل قول از سوی مدیر آن واحد باشد.

وی اظهار داشت : انتشار خبر در لحظه ابتدا در سایت مفدا انجام میشود و بلافاصله در سایت معاونت فرهنگی دانشجویی نیز بارگزاری و بعد از ساعت اداری همان روز ، اخبار در شبکه های مجازی تلگرام ، گپ و اینستاگرام نیز منتشر می گرددد.

در پایان در خصوص اقدامات روابط عمومی بحث و تبادل نظر شد و مسئول واحد روابط عمومی از حاضران خواست تا با پیشنهادات خود، راهکارهای مناسبی برای اشاعه بهتر اخبار و عملکرد سامانه ارائه دهند.

جامعه روابط عمومی