جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی کمیته نظام پیشنهادها باحضور روسای ادارت و کارشناسان تخصصی دفتر روابط عمومی در 8 مرداد ماه 97 در سالن کنفرانس ساختمان شهید عرفانیان برگزار شد.

جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی کمیته نظام پیشنهادها باحضور روسای ادارت و کارشناسان تخصصی دفتر روابط عمومی در ۸ مرداد ماه ۹۷ در سالن کنفرانس ساختمان شهید عرفانیان برگزار شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، در این جلسه دو ساعته ۲۰ پیشنهاد مطرح شده از سوی کارکنان مخابرات منطقه تهران توسط کارشناسان دفتر روابط عمومی بصورت تخصصی و در حوزه تبلیغات، اطلاع رسانی و نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است، کارگروه تخصصی روابط عمومی یکی از کارگروه های تخصصی زیر مجموعه کارگروه دفاتر ستادی نظام پیشنهادها می باشد و از ابتدای امسال ۴۰ پیشنهاد را بررسی کرده است.

جامعه روابط عمومی