روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی در بخش ارتباطات الکترونیک شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه مربوط به این بخش را نیز دریافت کرد.

حسن محمودی اصل زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علاوه بر آن، روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی در بخش ارتباطات الکترونیک شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه مربوط به این بخش را نیز دریافت کرد.

وی ادامه داد: تاکید بر اهمیت و توانمندی روابط عمومی، گسترش و ترویج فعالیت هایی با محوریت اهداف جمعیت هلال احمر، بهره برداری و الگوبرداری از فعالیت های بدیع و نوآورانه برتر و ایجاد انگیزه و ترغیب در کارشناسان و فعالان عرصه روابط عمومی از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

وی بیان کرد: این جشنواره در چهار بخش تبلیغات و انتشارات، ارتباطات الکترونیک و ارتباطات رسانه ای در سه سطح سازمان ها و معاونت ها، استان های برخوردار و استان های متوسط و کم برخوردار برگزار شد.

به گزارش ایرنا چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر و نشست روابط عمومی های جمعیت هلال احمر سراسر کشور با مشارکت و میزبانی چهار محال بختیاری از ۲ تا ۴ مرداد سال جاری برگزار شده است.

جامعه روابط عمومی