ششمین نشست توجیهی آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان یزد برگزار شد.

ششمین نشست توجیهی آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان یزد برگزار شد.

این نشست به همت اداره کل روابط عمومی استانداری یزد و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد برگزار شد.

 

جامعه روابط عمومی