مریم بخشی ملاک ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها را گزارش به موقع فعالیتها به واحدهای روابط عمومی و آمار دانست و تأکید کرد که بی توجهی و کم کاری در این حوزه قابل قبول نیست .

مریم بخشی ملاک ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها را گزارش به موقع فعالیتها به واحدهای روابط عمومی و آمار دانست و تأکید کرد که بی توجهی و کم کاری در این حوزه قابل قبول نیست .

به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در جمع معاونین ، مسئولین ادارات شهرستانها و مسئولین ستادی اداره کل گفت : بسیاری از عملکرد و فعالیتهای هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها به اداره کل اطلاع رسانی نمی شود که جای نگرانی دارد .

او افزود : این مسئله باعث شده تا ما در ارزیابی های عملکرد حوزه ورزش عملکرد خوبی نداشته باشیم .

مریم بخشی به روسای هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها تأکید کرد برای مجموعه خود ارزش قائل شده و روابط عمومی معرفی کرده تا به موقع فعالیتهای انجام شده را به واحدهای روابط عمومی و آمار اداره کل اطلاع رسانی کنند و بی توجهی و کم کاری در این حوزه قابل قبول نیست .وی با اشاره به تأکید استاندار گیلان مبنی بر راه اندازی هزار زمین روستایی فوتبال و والیبال در روستاها گفت : فعلا کار آماده سازی ۱۶۰ زمین روستایی که شرایط آن آماده تجهیز و نوسازی بود آغاز شده است .

مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به حضور ۴۰ گیلانی در اردوهای تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی اندونزی گفت : روسای هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها می بایست روزانه با قهرمانان و مربیان خود در تیمهای ملی در ارتباط باشند و مشکلات و موارد مطروحه آنها را بررسی و برطرف کنند.

او گفت : اگر پیگیری ها و کمکهای همه جانبه به ورزشکاران و مربیان و داوران ملی گیلان انجام شود ، مطمئناً گیلان توان بالاتری برای حضور نفرات بیشتر در بازیهای المپیک و جهانی را خواهد داشت .

جامعه روابط عمومی