رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت در استودیو الفبا تشریح کرد؛ برنامه مشترک دو وزارتخانه در روز سلامت / روز شمار هفته سلامت بگذارید

هفته سلامت از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه در مدارس سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دکتر عباس زارع نژاد، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به همین مناسبت مهمان استودیو الفبا شد.

زارع نژاد با اشاره به همکاری گسترده وزارت متبوع خود با وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه مشترک دو وزارت مذکور در روز سلامت، با همکاری مدارس سراسر کشور انجام خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه، این برنامه مشترک را تشریح کرد.

گفتنی است یک میلیون و هفتصد هزار دانش آموز به عنوان سفیر سلامت در سطح مدارس کشور مورج فرهنگ بهداشت، سلامت و تندرستی هستند.

 

 

شنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
عدالت در دسترسی به خدمات سلامت؛ حق مردم، مسئولیت حکومت

یکشنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
سلامت برای همه، در همه جا

دوشنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
مقابله با آسیب های اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای موثر

سه شنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت

چهارشنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۵
ترویج سبک زندگی سلامت محور

پنج شنبه
۱۳۹۷/۰۲/۰۶
اجتماعی شدن سلامت؛ انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی

جمعه
۱۳۹۷/۰۲/۰۷
منابع پایدار، جامعه سالم

جامعه روابط عمومی