دومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان تهران با بررسی امکان برگزاری مراسم ها, کنفرانس خبری و امور رسانه ای واحد و موافقت مدیران کل این حوزه برگزار گردید.

دومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان تهران با بررسی امکان برگزاری مراسم ها, کنفرانس خبری و امور رسانه ای واحد و موافقت مدیران کل این حوزه برگزار گردید.

به گزارش جامعه روابط عمومی؛ امیرحسین آزاد دوار دبیر شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان تهران , درباره لزوم برگزاری این جلسه گفت: برنامه ریزی روابط عمومی های استان تهران به منظور انسجام برنامه های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر به دستور مدیرکل راه و شهرسازی اسان تهران پیشنهادی بود که با استقبال مدیران کل مواجه شد اگر چه در این زمینه انتقادات و پیشنهاداتی نیز ارائه شد که مقرر گردید, روابط عمومی ها با تشکیل دبیرخانه و جلسات هماهنگی تا آبانماه امسال برای یک برنامه واحد هماهنگ شده و در آبانماه نتیجه اقدامات به شورای مذکور ارائه شود .

آزاد دوار از دستور کار و اقدام عمل مشترک رسانه ای شامل :کنفرانس خبری واحد, کتاب واحد, مستند واحد و ... خبر داد و گفت: از مهمترین مزایای این طرح که مورد تصویب قرار گرفت , برد رسانه ای بیشتر و اطلاع رسانی منسجمتر از مهمترین اقدامات دولت در استان تهران در زیر مجموعه وزارت راه و صرفه جویی در هزینه ها می توان نام برد .

وی گفت: مدیران کل بر این ظن به یقین رسیدند که همدلی و همزبانی در حوزه روابط عمومی ها به اقدامات موثر منجر خواهد شد.

آزاد دوار همچنین از قرائت طرح پیشنهادات معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی جهت اجرایی سازی سیاست ها و راهبردهای بخش حمل و نقل در راستای ماده ۴ دستورالعمل شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مذکور خبر داد.

جامعه روابط عمومی