دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه روابط عمومی نباید مدافع سیاسی یک دستگاه اجرایی باشد، گفت: دولت ها در ادوار مختلف فاقد یک نظام مدون ارتباطی تعریف بین دولت و مردم بودند.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از مهر، سومین نشست از سلسله نشست های «رسانه، افکار عمومی و بازنمایی رویداد» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور جمعی از فعالان پیشکسوت رسانه برگزار شد.

در این نشست علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به تحلیل نظام ارتباطی دولت و سامان رسانه ای مرتبط با آن گفت: در یک نظام رسانه ای توسعه یافته یک دولت باید دارای سامان رسانه ای باشد تا بتواند با ارتباط با ذینفعان و مردم شکل بگیرد؛ با این اقتضا نظام رسانه ای دولت تشکیل می شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت افزود: آنچه در این حوزه دچار ضعف هستیم این است که ما فاقد یک نظام مدون ارتباطی تعریف شده بین دولت و مردم هستیم که در چهار دولت پس از جنگ می توان آن را بازخوانی کرد.

معزی با تاکید بر اینکه در هر چهار دوره دولت های گذشته در نظام رسانه ای با افراط و تفریط مواجه بودیم، ادامه داد: در دوره سازندگی فضای رسانه ای کشور با تاسیس تعدادی محدود خبرگزاری و رسانه مکتوب شکل گرفت اما همان زمان تصور می شد که نظام رسانه ای توان ارائه و اطلاع رسانی خدمات دولت را ندارد. بر همان اساس دو روزنامه ایران و همشهری گفتمان رسمی دولت را نمایندگی می کردند و دقیقا رسانه های به سمتی می روند که در انتخابات بعدی به ضد همان دولت تبدیل شدند.

وی افزود: اما در همان مقطع شاهد افراط در شکلی از اطلاع رسانی بودیم که در آن مردم نخبگان و اقشار مختلف نادیده گرفته می شد. پس از آن در دولت هفتم و هشتم به رغم اینکه شاهد پررونق ترین و باثبات ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی بودیم به دلیل بی توجهی دولت وقت به اطلاع رسانی این شاخص ها در جامعه نمود پیدا نکرد؛ اما در دولت آقای احمدی نژاد تنوع و تعدد رسانه ها به حدی بود که در آن زمان درخواست تاسیس ۶۵ خبرگزاری به وزارت ارشاد ارائه شده بود. در حالی که در کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه این حجم از خبرگزاری و سایت خبری وجود ندارد.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: به دور از نگاه سیاسی اگر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم شاهد یک نظام رسانه ای متفاوت در کشور در آن مقطع بودیم که لزوما این نظام رسانه ای مثبت یا منفی نبود.

معزی افزود: اما در دوره ای که آقای روحانی برای ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد خیلی از تحلیلگران کمترین شانس را برای ریاست جمهوری وی متصور بودند اما نوع تعامل سازنده و اخلاق در برابر کنش سیاسی به نحوی که مردم احساس آرامش درونی کنند باعث شد نگاه رسانه ای و تحلیل گران متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه در دولت اعتدال و تدبیر و امید هیچ سایت و خبرگزاری جدیدی در کشور تاسیس نشد تاکید کرد: اما می توانیم بگوییم رسانه های اجتماعی با محوریت مردم در این دوران تاسیس شده است که اگر این فضای رسانه ای رعایت نشود می توان همچون ادوار گذشته به افراط تبدیل شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه باید بین فعالیت رسمی رسانه ای توسط دولت ها و فعالیت غیررسمی آنها تفاوت قائل شویم ادامه داد: آنچه که به عنوان ضعف در دولت ها از آن یاد می شود همین فقدان تعریف یک نظام مدون ارتباطی است.

معزی تصریح کرد: اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات به مثابه اعلام خدمات انجام شده توسط دولت به مردم و همچنین مدیریت افکار عمومی به عنوان برند دستاورد دولت موضوعی است که به عنوان فعالیت رسمی رسانه ای دولت ها باید از آن یاد کنیم.

وی با اشاره به فعالیت رسانه ای روابط عمومی ها و پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی گفت: پایگاه ها و سایت های دستگاه های اجرایی اطلاعات را در قالب خبر به مردم ارائه می دهند، در حالی که نباید به این گونه عمل شود؛ در این زمینه باید گفت اگر به سایت کاخ سفید مراجعه کنید جز ارائه اطلاعاتی از پرزیدنت (رئیس جمهور) خدماتی که دولت به مردم ارائه می دهد از جمله نحوه دریافت وام مسکن، خدمات آموزشی دولت به مردم و سایر پارامترها اطلاع رسانی می شود اما در پایگاه های اطلاع رسانی دولت های مختلف فقط اطلاعات مرتبط با همان دولت در قالب خبر به مردم ارائه می شود که متاسفانه در اینجاست که نظام اطلاع رسانی ما فاقد یک نظام مدون است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه روابط عمومی های ما در حال حاضر به سنتی ترین شکل در متنوع ترین دوره رسانه ای اداره می شوند، افزود: در بودجه های سنواتی هیچ ردیف بودجه جداگانه ای برای روابط عمومی و تبلیغ دستگاه های اجرایی وجود ندارد و دستگاه ها از بودجه جاری خود برای روابط عمومی و تبلیغات هزینه می کنند که این جزو سامان رسانه ای دولت ها محسوب می شودو باید به آن شکل دهیم.

معزی با تاکید بر اینکه روابط عمومی مدافع سیاسی یک دستگاه اجرایی نیست، گفت: این احزاب هستند که باید مدافع سیاسی یک وزیر یا مسئول در دولت باشند.

جامعه روابط عمومی