مهندسی افکار عمومی در قرن ۲۱ در واقع به عهده نهادهای دولتی نیست بلکه به عهده رسانه ها و سردبیران رسانه ها است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز نقش رسانه ها را در بیان مشکلات زیست محیطی کارآمدتر از رسانه های دیگر عنوان کرد و ادامه داد: مهندسی افکار عمومی در قرن ۲۱ در واقع به عهده نهادهای دولتی نیست بلکه به عهده رسانه ها و سردبیران رسانه ها است.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز، خالد لویمی در مراسم تجلیل از نخستین دانشنامه دکتری "رسانه ها و توسعه پایدار" نوشته دکتر زینب شریفی که پیش از ظهر امروز توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز در تماشاخانه قاف برگزار شد، با اشاره به خدمات زینب شریفی و کارکردهای خوب ایشان در حوزه رسانه گفت: بحث محیط زیست نه تنها به لحاظ رسانه ای بلکه به لحاظ ادامه حیات در استان به یکی از اولویت های ما تبدیل شده است.

 

وی افزود: برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد ما در دو دهه آینده در کل کشور با بحران خشکسالی روبرو هستیم و استان خوزستان نیز متاثر از این اتفاق خواهد بود و بویژه فعالیت های غیرکارشناسی مانند سدسازی و اجرای پروژه هایی از قبل کمربندسبز و تراکم این موارد این قضیه زیست محیطی و بحران گردوخاک را نسبت به سایر نقاط کشور تشدید کرده که این امر تبعات مختلفی درحوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز با اشاره به بحران زیست محیطی گردوخاک با تبعات خاص فرهنگی و اجتماعی،نقش رسانه ها را در این میان کارآمدتر از رسانه های دیگر عنوان کرد و ادامه داد: مهندسی افکار عمومی در قرن ۲۱ در واقع به عهده نهادهای دولتی نیست بلکه به عهده رسانه ها و سردبیران رسانه ها است و بر این اساس ما اهمیت این قضیه را درک می کنیم.
لویمی تصریح کرد: اگر در حوزه محیط زیست به شکل کارشناسی ورود پیدا کنیم به شکلی که دکتر شریفی ورود پیدا کرد می توانیم به حل مشکلات زیست محیطی و بحران های اجتماعی در استان خود کمک کنیم.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: به نمایندگی از طرف مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ این پروژه کارشناسی به سبب تلفیق عملکرد رسانه ای و بحث توسعه پایدار با محوریت محیط زیست از دکتر شریفی تشکر می کنیم و امیدواریم این حرکت آغازگر جریان آموزشی در استان خوزستان به صورت عام و در اهواز به شکل خاص در حوزه روزنامه نگاری محیط زیست چیزی که در حال حاضر به شدت در استان به آن نیاز داریم باشد.

جامعه روابط عمومی