رئیس روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد در یادداشتی نوشت: بی تردید به دنبال هر برنامه ریزی و تصمیم سازی کلان در حوزه اقتصادی و اجتماعی ، توجه به افکار عمومی، اعتماد سازی و اطلاع رسانی صحیح و سریع اهمیت مضاعفی دارد و نبود روابط عمومی فعال یک آسیب جدی است.

ادامه یادداشت مسعود طوفان که روز پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، به این شرح است: تجربه انتخاب اولین سخنگوی لایحه بودجه ۹۷ و نیز شکل گیری امواج بی سابقه اجتماعی و رسانه ای در جریان تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان داد دشواری همراه ساختن افکار عمومی با اهداف مورد نظر کمتر از دقت و حساسیت در تهیه محتوای برنامه ها نیست و بی توجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذینفعان می تواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به تحول در نقش رسانه ها علی الخصوص رسانه های نوظهور و تغییر مدل های ارتباطی از عمودی به افقی و تعاملی ، پیوند مدیریت راهبردی در موفقیت برنامه های توسعه با تولید موافقت در افکار عمومی بیش از پیش آشکار شده است .

این در حالی است که فقدان یک نظام ارتباطی و رسانه ای برای تبیین برنامه های توسعه و پروژه ها و طرح های ملی و فراگیر از آسیب های جدی برای تغییر نگرش های اجتماعی و همگرایی در این حوزه است .

واقعیت این است که در سال‌‎های گذشته تصویر ناخوشایندی در ذهن مردم از رکود، تورم، رشد منفی اقتصادی، نرخ بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و جرایم اقتصادی شکل گرفته است که نشان می‌‎دهد اگر روند توسعه نامطلوب باشد نه تنها روندهای اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه منجر به زایل شدن امید و مخدوش شدن روحیه و تصویر امیدواری مردم از آینده و بروز اغتشاشات اجتماعی خواهد شد .

در شرایط پیچیده و حساس کنونی که کشور در معرض خصومت های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و ارایه تصاویر مخدوش و در برخی رسانه ها به یک حرکت هدفمند مبدل شده ، شایسته است مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور و استانها با اجرای فعالیتهای مدیریتی و تعیین کننده نقش اساسی خود را در اطلاع رسانی مناسب و به موقع در حوزه هایی نظیر برنامه های ضد تحریمی ، وضعیت بودجه و طرح های ملی و فراگیر ، اسناد توسعه و آمایش و برنامه های اشتغال زایی و پیوند آن با منافع جمعی و تحقق اهداف و ماموریت های خطیر این سازمان و دولت خدمتگزار ایفا کند.

خوشبختانه با ارتقای مرکز اطلاع رسانی ، روابط عمومی و بین الملل در سازمان برنامه و بودجه کشور ، این جایگاه که مدتی با غفلت مواجهه شده بوده ترمیم شد و بستر مناسب برای تحول در این حوزه فراهم شده است .

افزایش کمی و کیفی دامنه ارتباطات ، بالارفتن شفافیت و نیز استفاده هدفمند از فناوری های جدید ارتباطی از جمله این تحولات محسوب می شود که نمود و بروز این امر را در اتصال مجدد بدنه تخصصی سازمان با رسانه ها و افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی و اطلاع رسانی ها شاهد هستیم .

اما اینک آنچه بیش از پیش در این برهه حساس ضروری است تلاش روابط عمومی برای شفاف سازی ، استفاده صحیح از رسانه ها ، برقراری ارتباط دوسویه و صادقانه میان آحاد مردم، کارگزاران و مدیران و نیز ایجاد فضای همدلی و تفاهم ملی است

جامعه روابط عمومی