ادغام دو مقوله «روزنامه نگاری» و «محیط زیست» که در این دانشنامه طراحی شده می تواند پتانسیلی برای آموزش دادن به افراد فعال محیط زیست و علاقمند به اطلاع رسانی باشد.

زینب شریفی با اشاره به اهمیت موضوع دانشنامه دکتری خود گفت: ادغام دو مقوله «روزنامه نگاری» و «محیط زیست» که در این دانشنامه طراحی شده می تواند پتانسیلی برای آموزش دادن به افراد فعال محیط زیست و علاقمند به اطلاع رسانی باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز، این استاد دانشگاه در مراسم تجلیل از دانشنامه دکتری خود با موضوع "رسانه ها و توسعه پایدار" که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز پیش از ظهر امروز در تماشاخانه قاف برگزار شد، با اشاره به بحران گردو خاک در خوزستان افزود: چرا باید این اتفاق و بحران ریزگردها به جایی برسد که زندگی مردم را مختل کند تا اهالی رسانه در کشور دست به قلم شوند. روزنامه نگاری محیط زیست نقشه راهی است تا خبرنگاران و رسانه ها بتوانند پیش از به وجود آمدن بحران مسائل و چالش ها را اطلاع رسانی کنند.

 

 

این فعال حوزه پژوهش محیط زیست ادامه داد: از دوره ارشد که روزنامه نگاری می خواندم دغدغه محیط زیست و به ویژه رودخانه کارون را داشتم. و تحلیل محتواهای اساتید ارتباطات و پژوهشگران نشان می داد که رسانه های سراسری چندان توجهی به محیط زیست استان ها نداشته اند. و تنها هفت درصد مطالب مطبوعات سراسری به مسائل محیط زیست پرداخته است.مسائل محیط زیست استان ها بویژه استان خوزستان خیلی کمرنگ در رسانه های سراسری منعکس می شود مگر اینکه بحرانی باشد تا اسم خوزستان بر سر زبان ها بیفتد.

شریفی با اشاره به دو مقوله رسانه ها و محیط زیست در دانشنامه دکتری خود، تصریح کرد: با اساتید ارتباطات و توسعه در کشور صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که دو مقوله داریم که اگر اینها در هم ادغام شوند
می توانند در زمینه اطلاع رسانی و توسعه پایدار استان ها نقش بسزایی داشته باشند.

وی افزود: رسانه ها می توانند بنویسند اما دانش محیط زیستی ندارند و فعالان محیط زیست بر مباحث تسلط دارند اما قلم توانا برای نوشتن ندارند. روزنامه نگاری محیط زیست و مولفه هایی که در این دانشنامه طراحی شده می تواند پتانسیلی برای افراد دلسوزی که دنبال توسعه استان و کشور هستند باشد و با آموزش هایی که به آنها داده می شود یک خبرنگار عمومی و یک فعال محیط زیست می توانند با توانایی که در نگارش مباحث تخصصی روزنامه نگاری کسب می کنند تاثیرگذار باشند.

جامعه روابط عمومی