جلسه هم اندیشی و هماهنگی روسای روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و تابعه در شیراز برگزار شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل ایران پترونت، این گردهمایی با حضور رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش ، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های های نفتی ایران، روسای روابط عمومی شرکت های پالایشی ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به مدت یک روز به میزبانی منطقه فارس برگزار شد.

زیبا اسماعیلی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تشکر از میزبانی منطقه فارس در تشریح اهداف و محورهای اصلی این جلسه، گفت: روابط عمومی ها به عنوان پاسدار سازمان بایستی توان خود را در مدیریت بحران بکار گیرند.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش ادامه داد: خطوط لوله و انتقال نفت خام و فرآورده جز پیچیده ترین بخش های پایین دست صنعت نفت می باشند.

در ادامه، فاطمه کاهی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن بیان ارائه گزارشی از عملکرد روابط عمومی شرکت ملی پخش از روابط عمومی ها بعنوان زبان گویای شرکت ها وسازمان ها یاد کرد و بر توجه به نقش محوری روابط عمومی ها در انعکاس عملکرد سازمان ها , شفاف سازی و ارتباط با مخاطبین برون سازمانی ودرون سازمانی تاکید کرد.

جامعه روابط عمومی