موضوع خمودگی و کم تحرکی روابط عمومی بعضی دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اطلاعاتی مردم مهم ترین موضوع تازه ترین نشست شورای اطلاع اطلاع رسانی مازندران بود که عصر یکشنبه در استانداری برگزار شد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این نشست بر ضرورت ایجاد تحول در جمع آوری اطلاعات و شیوه اطلاع رسانی به مردم در روابط عمومی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت که ساماندهی این بخش اولویت شورای اطلاع رسانی است .

احمد حسین زادگان از کم تحرکی بخش روابط عمومی در دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و افزود : از تمامی ابزارهای لازم برای ایجاد تحول در این بخش با هدف تسریع در اطلاع رسانی به مردم و آگاهی یافتن از مطالبات مردم استفاده خواهیم کرد .

وی توضیح داد : در گام نخست ، عملکرد این بخش در تمامی دستگاههای اجرایی دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا علت سکوت بعضی از روابط عمومی ها در اطلاع رسانی دستاوردهای دولت و نظام به مردم مشخص شود.

رییس شورای اطلاع رسانی مازندران با تاکید بر این که تمامی دستگاهها باید مطالبات ، دیدگاهها و خواسته های مردم را جمع آوری و بر اساس آن اقدامات خود را اولویت بندی کنند ، گفت : یک علت مهم این که با وجود دستاوردهای زیاد نظام و عملکرد قابل قبول دولت در بخش های مختلف ، همچنان شاهد نارضایتی در جامعه هستیم ، عمل کردن دستگاهها بدون توجه به اولویت های مردم است .

حسین زادگان توضیح داد : در بعضی موارد عملکرد دستگاههای اجرایی با وجود این که قابل توجه است ولی با اولویت مردم همخوانی ندارد و به همین علت احساس رضایت به دنبال ندارد .
معاون سیاسی استاندار مازندران حل مشکلات مردم و رضایت مندی آنان را مهم ترین شاخصه ارزیابی موفقیت مدیران دستگاهها دانست و تاکید کرد : این مهم حاصل نمی شود مگر این که تمامی اقدامات با اولویت بندی بر اساس مطالبات و خواسته های مردم اجرایی شود.

 

 

** جهت دهی مطالبات مردمی با اقناع اطلاعاتی

رییس شورای اطلاع رسانی مازندران با اظهار این که شهروندان اگر در باره مفید بودن اجرای برنامه ای قانع شوند ، با آن همراهی و با مسئولان همکاری خواهند کرد ، اظهار داشت : این وظیفه روابط عمومی و مدیران دستگاههاست که پیش از اجرای برنامه ها ، ضرورت ها و فواید و حتی پیامدهای منفی برنامه را به مردم اطلاع رسانی کنند .

وی افزود : فلسفه وجودی روابط عمومی و رسانه ها علاوه بر شناسایی مطالبات و نیازهای اطلاعاتی مردم ، همراه کردن آنان با اجرای برنامه ها از طریق اطلاع رسانی شفاف ، درست و بموقع است .

معاون استاندار مازندران یکی از برنامه ها برای ساماندهی بخش اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی به مردم را برگزاری دوره های آموزشی برای دست اندرکاران این بخش ، جا به جایی نیروهای ناکارآمد و تعریف و اجرایی کردن شیوه نامه های تشویقی برای نیروهای کارآمد این بخش دانست .

حسین زادگان بر ضرورت پاسخگویی روابط عمومی دستگاهها به رسانه ها تاکید کرد و گفت : یکی از برنامه های شورای اطلاع رسانی این است که بانک اطلاعاتی متمرکز برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز ایجاد کند تا رسانه ها بتوانند مطالب خود را در قالب حرفه ای و با توجه به نیاز مخاطبان تهیه و منتشر کنند .

وی جمع آوری و ارائه اطلاعات مورد نیاز این بانک اطلاعاتی را وظیفه روابط عمومی دستگاههای اجرایی دانست و تاکید کرد : بر اساس قانون حقوق شهروندی هم دستگاههای اجرایی ملزم به بارگذاری و انتشار اطلاعات مورد نیاز مردم در سایت های خود هستند .

جامعه روابط عمومی