فرم فراخوان ثبت‌نام در ششمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی با موضوع «تبلیغات اثربخش» منتشر شد.

فرم ثبت‌نام در حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی با موضوع «تبلیغات اثربخش» منتشر شد.

علاقمندان جهت ثبت‌نام و ارسال فرم از طریق دورنگار، از فرم سیاه و سفید استفاده نمایند.

 

جامعه روابط عمومی