رئیس دپارتمان روابط عمومی موسسه فناوران حکیم ضمن بیان این مطلب افزود:کشور عزیزمان ایران همه منابع لازم برای توسعه را دارا می باشد و تنها نقطه مغفول توسعه در ایران مدیران دلسوز و مردم دوست هستند مدیرانی که همچون عاشقی که معشوق خود را دوست دارندو می شناسد و جانش را فدایش می کند، عمل نمایند

رئیس دپارتمان روابط عمومی موسسه فناوران حکیم ضمن بیان این مطلب افزود:کشور عزیزمان ایران همه منابع لازم برای توسعه را دارا می باشد و تنها نقطه مغفول توسعه در ایران مدیران دلسوز و مردم دوست هستند مدیرانی که همچون عاشقی که معشوق خود را دوست دارندو می شناسد و جانش را فدایش می کند، عمل نمایند

هادی زمانی مدیران عاشق خدمت به مردم را گوهرهای کمیاب امروز جامعه تعریف نموده و اظهار امیدواری کرد با ارایه آموزش های نوین و کاربردی بتوان به تربیت چنین مدیرانی دست یافت .

دبیر علمی کنفرانس رویکردهای نوین روابط عمومی ایران ؛ تفاوت سرفصل های آموزشی این دوره را با سایر دوره های DBA مشابه؛ رویکرد مدیریت ناب دانست.

هادی زمانی معتقد است که سازوکارهای مدیریت استراتژیک باعت نهادینه سازی سیاست های غلط مدیران سیاسی کشور شده است .چرا که در ساز و کار مدیریت استراتژیک این مدیرکلان و تیم تدوین استراتژی اوست که سیاست ها، برنامه ها، راهبردها و استراتژی های و شیوه های انجام کار را برای زیردستان تدوین می کند. هیچ بازخوردی را نیز از کارکنان و ادارات اجرایی به عنوان بازخورد نمی پذیرند ، برنامه های در تهران ترسیم و به طور واحد برای کل ادارات زیر مجموعه دیکته می شود بدون توجه به حقایق فرهنگی؛ ارزشی و بومی و لذا خسران چنین برنامه هایی وضعیت فعلی کشور است اما در ساز و کار های مدیریت ناب این کارکنان هستند که مهم اند و قدرت حل مسایل و ریشه کن کردن معضلات را دارند .

آشنایی با اطلاعات روز دانش مدیریت و روابط عمومی و رویکرد های بدیع و نوین این دو دانش و انتقال همزمان آن با بومی سازی از طریق انتقال تجربیات و نمونه های ایرانی از مهم ترین اهداف دوره DBA با گرایش روابط عمومی می باشد . هزینه این دوره یک سوم دوره DBA های عمومی بوده و مدرک شرکت کنندگان از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری صادر می گردد .

لازم به ذکر است این دوره برای اولین بار در کشور به ابتکار دکتر هادی زمانی جامعه شناس نویسنده و متخصص روابط عمومی در مؤسسه فناوران حکیم برگزار شده است .

جامعه روابط عمومی