عرب مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی در نشست هم اندیشی با مسئولان روابط عمومی استان گفت: کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه به گفتمان سازی نیاز دارد و روابط عمومی ها در این راستا نقش کلیدی برعهده دارند.

مصطفی عرب افزود: ۱۳۷ روابط عمومی فعال دستگاه ها و دوایر دولتی این استان سرمایه مهمی در فرهنگ سازی و افزایش آگاه سازی عمومی در راستای مخاطرات آسیب های اجتماعی در کنار حوزه مردمی و دایره تصمیم سازی هستند.

وی بیان کرد: آسیب های اجتماعی در بستر اجتماع شکل می گیرند و رفع آن ها امکان پذیر نیست و باید برنامه های کاهش این آسیب ها با جدیت و با حضور حداکثری مردم دنبال شود.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ادامه داد: رسانه ها نیز در این مسیر رسالت سنگینی بر دوش دارند که انتظار است مسئولانه و هدفمند عمل کنند.

شاه محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان نیز در این نشست گفت: سن اعتیاد روبه کاهش است و روند شیوع مصرف موادمخدر در نوجوانان و جوانان در حال افزایش است که باید فکری جدی کرد.

شاه محمدی افزود: تغییر الگوی مصرف، نوع و تولید مواد جدید روانگردان، شرایط مصرف و تمایل به مصرف هم زمان و ترکیبی گونه های مختلف، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد و ترکیب های خطرناک مخدرها، سبب پیچیدگی مبارزه با اعتیاد شده است.

وی بیان کرد: ایران در زمینه موادمخدر به دلیل همجواری با افغانستان در تهدید بیشتری نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد و خانواده ها باید برای جلوگیری از این چالش جدی حساسیت های لازم را به کار گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه روند اعتیاد باید ۲۵ درصد کاهش یابد که تحقق این مهم نیازمند عزم جدی تک تک افراد جامعه است.

گفتنی است در این نشست در خصوص وظایف روابط عمومی ها در کاهش آسیب های اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.

جامعه روابط عمومی