نشست تخصصی اشاعه وتثبیت شبکه های اجتماعی موبایلی ایرانی در تاریخ ۵ تیر ماه در موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست تخصصی اشاعه وتثبیت موبایلی ایرانی در تاریخ ۵ تیر ماه در موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی تهران برگزار شد.

در این نشست علمی ، کارشناس ارشد علوم به ارائه ی نتایج تحقیق خود پرداخت و راه های عملی اشاعه و تثبیت موبایلی را یادآور شد. وی با تاکید بر اعتماد سازی عمومی در وجوه و حراست از اطلاعات شخصی وحریم خصوصی کاربران، سواد رسانه‌ای، سازی و ساخت برنامه های آگاهی دهنده وتبلیغاتی خاطر نشان کرد تا وقتی سرویس های موبایلی گوناگون با ویژگی های بالای وجذاب وجود دارد نمی توان کاربران رابه سمت بومی ترغیب نمود.

وی با اشاره به نقاط ضعف بومی همچون عدم اعتماد کاربران به حفاظت اطلاعات شخصی، پایین بودن کیفیت فنی و کم افزود که به طور ناخودآگاه استفاده از نسخه هایی خارجی بویژه بدلیل آنکه جوابگوی انواع نیازهای کاربران ایرانی بویژه تامین آنان است, بیشتر مورد,استقبال کاربران قرار می گیرد.

باتوجه به اهمیت های حوزه ارتباطاتی وگسترش استفاده از پیام رسان موبایلی بومی، عبدالوند در ادامه اظهاراتش تاکید کرد اگر بخواهیم شبکه های اجتماعی موبایلی ایرانی رشد یابد باید مدیران ذیربط در حوزه ونهاد های مسئول، از اقدامات عملی و راهبردی جدی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود از جمله افزایش ضریب اطلاعات حمایت کنند و نسبت به فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای بر طرف کردن نیاز و کاربران در استفاده از پیام رسان های داخلی، اهتمام نمایند.

در پایان نشست خانم عبدالوند و دکتر مهدی فتوره چی، مدیر گروه و موسسه و دبیر نشست به سوالات حاضران پاسخ دادند.

 

 

 

جامعه روابط عمومی