مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی از راه اندازی کتابخانه تخصصی روابط عمومی و ارتباطات در این دانشگاه خبر داد.

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی از راه اندازی کتابخانه تخصصی روابط عمومی و ارتباطات در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، دکتر علی اشرف سلطانی با اعلام این خبر افزود: این کتابخانه بانک اطلاعاتی کتاب های حوزه روابط عمومی و ارتباطات خواهد بود و به مرور زمان این بانک اطلاعاتی با کتاب های تازه منتشر شده، تکمیل می شود.

وی با اشاره به اینکه کتاب های تخصصی خریداری شده و به زودی به صورت کتابخانه تخصصی راه اندازی می شود، اظهار کرد: این کتاب ها از انتشارات معتبر و تخصصی حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور خریداری شده است.

وی با بیان اینکه شتاب تغییرات در حوزه روابط عمومی بالا است، اضافه کرد: باید همگام با این تغییرات قدم برداریم به همین دلیل، کتاب های چاپ روز در این زمینه می تواند ابزار دست فعالان بخش روابط عمومی برای تاثیرگذاری بیشتر است.

سلطانی با بیان اینکه نگاه دانشگاه به روابط عمومی نگاه تخصصی است، اظهار کرد: با نگاه تخصصی به حوزه روابط عمومی، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دانشگاه تقویت شده است.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی بازوی توانمند اطلاع رسانی دانشگاه است، ادامه داد: اخیرا استاندار و دولت محلی هم برای تقویت جایگاه روابط عمومی تاکید کرده است و ما در نظر داریم با تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری اداره روابط عمومی، این جایگاه را بیش از پیش تقویت کنیم.

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: نگاه دانشگاه به روابط عمومی، نگاه تک بعدی نیست بنابراین خود را موظف به تجهیز اداره روابط عمومی می داند تا این بخش حیاتی سازمان در راستای ماموریت های محول شده گام های تاثیرگذار بردارد.

جامعه روابط عمومی