معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه های مادی بانک صادرات ایران در دیدار با تعدادی ازاعضای هیئت مدیره خانه روابط عمومی ایران

به گزارش کمیته ارتباطات خانه روابط عمومی ،بیوک موسوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه های مادی بانک صادرات ایران در دیدار با تعدادی ازاعضای هیئت مدیره خانه روابط عمومی ایران با اشاره به این مطلب گفت: روابط عمومی باید گستره فعالیت اش به سازمان ختم نشود ومسایل افکارعمومی را دنبال کند.

وی با استقبال از گسترش نهادهای مدنی روابط عمومی، استفاده از ظرفیت های روابط عمومی و نیز نهادهای مدنی روابط عمومی کشور را مورد تأکید قرار داد.

در ابتدای این نشست هوشمند سفیدی دبیرکل خانه روابط عمومی ایران، ضمن ارائه گزارشی از شکل گیری و فعالیت های خانه روابط عمومی ایران و اهداف آن، بر استفاده از ظرفیت روابط عمومی در حل مسائل کشور و سازمان ها تأکید کرد.

در ادامه این نشست، داود زارعیان نائب رئیس خانه روابط عمومی ایران نیز طی سخنانی، مسائل روز کشور به ویژه در حوزه بانکداری را محصول اقدامات واکنشی در حوزه ارتباطات و در نتیجه، تقویت نقش عامل روانی در بروز این مسائل دانست.

همچنین علی فروزفر رئیس کارگروه اخلاقی و شایستگی های حرفه ای روابط عمومی، به تشریح سه اقدام مهم این کارگروه در تدوین منشور اخلاقی، ضوابط انتصاب مدیران روابط عمومی و زمینه سازی برای ایجاد سازمان نظام روابط عمومی پرداخت.

ناصر رزاق منش نیز طی سخنانی از نقش کمرنگ روابط عمومی در دیدگاه مدیران ارشد انتقاد کرد. و گفت: عدم توجه به توصیه های ارتباطی در مسئله کامیون داران، خسارات مادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد.

در ادامه نشست حسن نصیری قیداری با تأکید پادشاهی مشتری در نظام بانکداری، گفت: سرمایه و دارایی یک بانک، اعتبار و اعتمادی است که توسط روابط عمومی شکل می گیرد.

حمید شکری خانقاه رئیس کارگروه آموزش های تخصصی خانه نیز با تأکید بر نقش ارتباطات انسانی در بانک ها، ابزار آن را ارتباط مناسب کارکنان شعب با مردم دانست و بر آموزش مهارت های ارتباطی به آنان تأکید کرد.

همچنین اسماعیل رحمانی رئیس خانه روابط عمومی استان زنجان با تقدیر از خدمات مهندس موسوی در حمایت از شکل گیری خانه روابط عمومی استان مذکور، نقش روابط عمومی را در پیشبرد امور کلیدی ارزیابی کرد.

در این نشست امیر لعلی مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات با اشاره به اینکه هنوز سازمان ها، اهمیت روابط عمومی خوب را درک نکرده اند، بر آموزش مستمر کارکنان روابط عمومی تأکید کرد.

در پایان این نشست، لوح سپاس خانه روابط عمومی ایران به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه های مادی بانک صادرات ایران تقدیم شد.

جامعه روابط عمومی