مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در راستای ارتقاء وضعیت آموزشی کارشناسان و رابطین روابط عمومی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "شیوه ها و سبک های نگارش برای موبایل" بصورت آزمون آنلاین برگزار نماید.

مدیر و امور بین الملل گفت: این در راستای ارتقاء وضعیت آموزشی کارشناسان و رابطین مراکز و واحدهای تابعه در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "شیوه ها و سبک های نگارش برای موبایل" بصورت آزمون آنلاین برگزار نماید.

به گزارش دا؛ سید علی درخشان افزود: این آزمون مجازی از طریق سیستم دانشگاه در روز یکشنبه ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۷ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ برگزار می گردد.

وی تصریح کرد: فایل جزوه آموزشی این دوره در قالب فایل (pdf) حضور مسئولین محترم های واحدهای تابعه ارسال شده و از آنها درخواست می شود با آمادگی کامل در این آزمون شرکت نمایند.

جامعه روابط عمومی