با توجه به جایگاه و ماهیت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و به دنبال آن قدمت و اهمیت روابط عمومی این ننعت عظیم، لازم است که انعکاس موقعیت خطیر سازمان در راستای رسیدن به تعالی روابط عمومی های کشور صورت پذیرد

خاستگاه و نحوه شکل گیری در شرکت و را شرح دهید؟
با رونق یافتن کار شرکت در ایران پای مدرن به این باز شد و نخستین واحد ایران، در سال ۱۳۳۰ توسط دکتر درشرکت نفت(آبادان) راه اندازی شد. تا پیش از ملی شدن برخی از وظایف که عمدتاً جلب همکاری ها در تهران و با مقامات دولتی، سران عشایر و مردم در مناطق خیز بود، توسط افرادی که بیشتر حرفه ای و یا نویسندگان برجسته بودند، سامان می یافت.

در دوره کنسرسیوم و با انتقال مرکزیت مناطق به اهواز، کار در جنوب که وظیفه اصلی آن تسهیل در برون سازمانی و کاهش مشکلات شرکت با صاحبان اراضی مورد نیاز برای و احیاناً معارضین و متصرفین املاک شرکت بود ، به نوعی با وظایف امور حقوقی و حراست در هم آمیخت تا جایی که در برهه ای از زمان، این ۳ اداره را به صورت یکجا “روابط” نامیده و یک نفر در رأس آن گماشته شد.

در تمام این سال ها فعالیت های تبلیغاتی و ای شرکت نیز رونق خاص خود را داشت؛ انتشار بولتن ها و نشریات ادواری، دیدارهای شده مطبوعات، فعالیت های صوتی و تصویری و تولید فیلم هایی به زبان فارسی و انگلیسی به همراه انتشار منظم گزارش عملکرد شرکت در بخش تولید و خدمات غیر صنعتی از عمده ترین فعالیتها بوده است.

پس از پیروزی و خروج خارجیان از کشور، بخش برون سازمانی که تحت عنوان (گیزن) مشغول به فعالیت های ویژه حقوقی و رفع موانع و تأسیس کارخانجات و همچنین رایزنی برای رفع مشکلات برون سازمانی بود با اداره انتشارات و روابط درون سازمانی ادغام و متناسب با نیاز آن دوره به حوزه فعالیت های خود در بخش های مختلف تبلیغاتی، داد.

وقوع جنگ تحمیلی و ورود انقلاب به شرایط دشوار تهدید خارجی و جنگ از یکسو ، تحریم اقتصادی و تحرکات گروه های سیاسی و ضدانقلاب از سوی دیگر، مناطق خیز را که در این زمان به عنوان”روابط عمومی و ارشاد” شناخته می شد ، به سوی فعالیت های فرهنگی و غیر سوق داد؛ اما بخش روابط برون سازمانی که آن زمان نیز تحت عنوان “روابط اداری”شناخته می شد، همچنان در زمینه رفع موانع تولید و تسهیل در اجرای طرح های عملیاتی فعال بود.

در این برهه واحد سمعی و بصری به ثبت و ضبط تصاویر صحنه های بمباران و بازسازی تأسیسات و انباشت تصاویر ویدیویی مشغول بود و در کنار آن به نمایش دوره ای فیلم های سینمایی در کمپ های اقماری نیز اهتمام داشت.

روابط اجتماعی به ساماندهی امور اردوهای زیارتی و اعزام ها به شهرها و اماکن مقدس و تفریحی مشغول بود و روی هم رفته به انجام تمام امور ارجاعی از سوی مدیریت، جامه ی عمل پوشانده بود، در این راستا به تصمیمات فوری و اجرای امور نشده از قبیل خرید هدایا برای میهمانان گرفته تا استقبال و بدرقه مقامات و شخصیت های اعزامی به مناطق، همه به عهده این بخش از بود.

سایر شعبه ها و دفاتر نیز کپی های برابر با اصل حوزه ستادی بودند؛ (به جز مسستقر در که در ساختمان مناطق خیز جنوب مستقر بود وصرفاً به انجام فعالیت های برون سازمانی می پرداخت)، مسجدسلیمان به کار پاسخگویی به فزاینده استعلام ها و صدور مجوزهای غیرقانونی احداث بنا در مجاورت تأسیسات و تلاش بی نتیجه برای حفظ حریم لوله ها و کارخانه ها و تصرف منازل شرکتی توسط نهادها و سازمانها درگیر بود.

در آغاجاری مسایل مربوط به جنگ و رسیدگی به امور جنگ زدگان و کمک های امدادی به جبهه ها و بازهم رسیدگی به مسایل برون سازمانی در اولویت بوده و بالاخره در گچساران و خارگ نیز همه کارها تحت تأثیر شرایط جنگی و بمباران تأسیسات، اعزام نیرو و فعالیتهای مرتبط با بسیج بود.
پایان جنگ تحمیلی عملاً سرآغاز فصلی نوین در و تکامل نهاد ایرانی است. طی حدود ۱۰ سال پس از پیروزی این بخش از ها به ضرورت شرایط ناهموار اجتماعی ، ناچار به اجرای فعالیت های وسیع اجتماعی و تبلیغاتی در راستای استقرار نظام جمهوری اسلامی و خنثی کردن و شیطنت های ضدانقلاب بودند و اکنون با آغاز دوره با انبوهی از وظایف مدیریتی مرتبط با فعالیت های تولیدی و اقتصادی مواجه می شوند. بنابراین طبیعی خواهد بود که تغییراتی در نحوه تعامل و عملکرد ها رخ داده و این نهاد به بازآرایی ساختار خود توجه ویژه ای به خرج دهد.

کمی در مورد تاریخچه شرکت ملی مناطق خیز جنوب توضیح دهید؟
سحرگاه پنجم خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی، سرآغاز کار در خاورمیانه رقم خورد. از آن زمان تاکنون مناطق خیز جنوب به عنوان زادگاه ایران، کانون تحول و فناوری‌های جدید به منظور استخراج و تولید و گاز بوده که این تحولات پس از پیروزی و خلع ید از پیمانکاران و کارشناسان خارجی بسیار برجسته تر گردیده است. مناطق نفت‌خیز تا قبل از پیروزی توسط دو شرکت خاص خدمات ایران مشهور به اسکو (OSCO) و شرکت خدمات غیرصنعتی اداره می‌شد. پس از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی مناطق نفت‌خیز در شرکت ملی ایران تشکیل شد و راهبری عملیات تولید از این مناطق را بر عهده گرفت. این پس از جنگ تحمیلی به تولید مناطق خشکی تغییر نام داد و حوزه فعالیت آن کل کشور را در بر گرفت. سرانجام در سال ۱۳۷۹ با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در نحوه اداره فعالیت‌ها، ساختار سازمانی مناطق نفت‌خیز جنوب مورد بازنگری قرار گرفت و شرکت ملی مناطق ‌خیز جنوب شامل یک ستاد مرکزی و نه شرکت فرعی که (۵ شرکت بهره برداری و گاز و ۴ شرکت خدماتی و تخصصی)، شکل گرفت.

شروع سال ۱۳۸۳ در مناطق خیز جنوب با اعمال بخش دیگری از تغییرات ساختاری همراه بود، در این سال با هدف ایجاد بنگاه های اقتصادی و تفکیک وظایف مرتبط با حاکمیت و راهبری از امور تصدی گری و اجرایی، چهار شرکت خدماتی- تخصصی با تجدید نظر در بخش هایی از ها و ادارات ستادی مناطق خیز جنوب، شامل شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی و شرکت خدمات رفاهی نفت، تشکیل شد که پس از تغیرات مجدد از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به سیاستهای متمرکز شرکت ملی ایران این ۴ شرکت منحل و با ۴ مشتمل از تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی، تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه ها، خدمات ترابری و پشتیبانی و عملیات غیر صنعتی از ابتدای سال ۱۳۹۶ در زیر مجموعه ستاد مناطق خیز جنوب شروع به فعالیت نمودند.

این شرکت با بیش از ۴۵ میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در گستره ای افزون بر ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع از استان تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می‌کند. در این قلمرو وسیع نفتی میدان های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری،کرنج و پارسی و بی بی حکیمه قرار دارند.

روابط عمومی در مناطق خیز جتوب دارای چه ساختاری است؟
اگرچه نخستین واحد ایران، سال ۱۳۳۰ به همت پروفسور نطقی در شرکت ملی (آبادان) راه اندازی شد، اما زمینه ها و مقدمات این کار در قالب فعالیت های برون سازمانی در مناطق خیز و در شهر مسجدسلیمان از همان سال های اولیه کشف آغاز شده بود. وظیفه در دهه های نخست اکتشاف عمدتاً تسهیل در برون سازمانی و کاهش مشکلات شرکت با صاحبان اراضی مورد نیاز برای و احیاناً رفع اختلاف با معارضین و متصرفین املاک شرکت بوده که به سبب سیطره این گونه ها، همواره با بخش های حقوقی و حراست شرکت درهم آمیخته و فعالیت های انتشاراتی، ای و آنچه امروز جرء اصلی و ذات ها می باشد که در بخش های دیگر با عنوان اداره انتشارات به سامان می رسید. پس از ملی شدن و در دوره کنسرسیوم که مرکزیت مناطق خیز به تدریج از آبادان به منتقل شد، با عنوان (Head of External Relations & Security) نیز یکی از های ستادی زیر مجموعه مدیرعامل بود که همچنان، وظایف مشخص و گاه پیش بینی نشده ای را در حوزه ارتباطات، امور حقوقی و حفاظت به انجام می رساند.

با پیروزی شکوهمند و در پی آن خروج خارجیان، بخش برون سازمانی (Liaison) که تا این زمان مشغول رایزنی و فعالیت های ویژه حقوقی برای رفع مشکلات فراروی توسعهئ بود، با اداره انتشارات و درهم آمیخت و متناسب با نیاز آن دوره ، به فعالیت های تبلیغاتی داد. با این وجود نوع کار و های در مناطق خیز ببه گونه ای بود که سیطره فعالیت های اداری همچنان بر سایه افکنده بود ما به هر روی جدا شدن دو بخش حقوقی و حفاظت یا همان حراست از را باید نخستین گام برای فعالیت های حرفه ای در مناطق خیز جنوب برشمرد.

وقوع جنگ تحمیلی و ورود کشور به شرایط دشوار رزم و تهدیدهای خارجی از یک سو و تحریم و تحرکات گروهک های ضدانقلاب از سوی دیگر در داخل و خارج از کشور ، این بخش از را که در این زمان با عنوان و ارشاد شناخته می شد، به سوی فعالیت های فرهنگی و غیر سوق داد.
بدین ترتیب پایان جنگ تحمیلی سرآغاز فصلی نوین در و تکامل نهاد در است؛ طی حدود ۱۰ سال پس از ، این اداره بنا به ضرورت شرایط اجتماعی ، اقتصادی و درگیری کشور با های ناشی از جنگ، اجرای فعاتلیت های وسیع تبلیغاتی در راستای حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و هشت سال سال دفاع مقدس و خنثی نمودن و شیطنت های ضدانقلاب را در دستور کار داشت؛ هم اینک با آغاز دروه بازسازی و ورود کشور به مقطع سازمانی، ارائه تصویری جذاب از شرکت با هدف جذب و نگهداشت نخبگان در داخل و تسهیل کار شرکت در محیط پیرامون ، فراهم نمودن زمینه تعامل بیشتر با کارکنان، نخبگان و بخش های تأثیرگذار در راستای و اطلاع یابی و روی هم رفته گشودن درهای این به روی و علاقمندان ، بخش های مهم مأموریت جدید و راهبردی بوده است.

روابط عمومی شرکت از چه بخشهایی تشکیل شده است؟
روابط عمومی مناطق خیز جنوب یکی از ادارات ستادی این شرکت است که در کنار اداراتی همچون امور حقوقی و قراردادها ، فاوا، و فناوری، گزینش، مهندسی ساختار و بهره‌وری و حراست، به طور مستقیم زیرنظر مدیرعامل انجام وظیفه می‌نماید.

برنامه‌ریزی و راهبری کلیه فعالیت‌های و حضور در جلسات اداری و فرهنگی استان، جلسات داخلی و هیئت مدیره به منظور و کنترل و نظارت بر حسن انجام صحیح فعالیت بخش‌های مختلف از وظایف مهم رئیس است.

رئیس به عنوان نماینده مدیرعامل در امور هماهنگی میان های شرکت‌های تابع و شرکت های خارج از به همراه برون‌سازمانی و فراهم نمودن ساز و کارهای ارتباطی میان شرکت‌های تابع، اعلام سیاست‌های ابلاغی از سوی شرکت ملی ایران و وزارت نقش راهبری و سیاستگذاری دارد. همچنین مسئولیت نظارت بر تنظیم و انتشار اخبار و راهبری پایگاه شرکت از دیگر وظایف رئیس می‌باشد.

تاکنون فعالیتهای شاخص چه بوده است؟
واحد های اصلی بر اساس آخرین نمودار سازمانی شامل ۱٫واحد انتشارات، و امور رسانه، ۲٫ واحد روابط اجتماعی، ۳٫واحد روابط اداری، و ۴٫واحد امور اداری و تدارکات، می باشند که رؤسای هر یک از این واحد ها نیز مستقیماً زیر نظر رئیس انجام وظیفه می نمایند. بخشی از وظایف و فعالیت های هریک از این واحد ها به طور مختصر به شرح زیر آمده است.

خاطرنشان می شود که نمودار سازمانی فعلی در حال بازبینی و ایجاد تغییرات مؤثر سازمانی بر اساس های جدید وزارت و در راستای بهبود شرایط فعلی می باشد که در همین خصوص کارشناسان و کارشناسان ساختار و بهره وری شرکت در حال انجام این امر می باشند.

واحد انتشارات، و امور به عنوان یکی از ارکان اصلی روابط عمومی، وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت برتمامی فعالیت های مطالعاتی، های روابط عمومی، آمار و گزارشات، امور چاپ و نشر، اطلاع‌رسانی، محیطی، برگزاری نمایشگاه‌های فنی، تخصصی و عمومی (مورد نیاز شرکت ملی مناطق خیز جنوب و شرکت های تابع)، فیلمبرداری، عکاسی ، تهیه، تدوین و انتشار کتاب، کتابچه، پوستر، لوح فشرده، کاتالوگ، بروشور و جزوات فنی و مهندسی به همراه ساخت تندیس و تابلوهای تبلیغاتی و سردر و همچنین تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد و گزارش پروژه‌ها و آرشیو اسناد و تجهیزات را به عهده دارد؛ در این بین برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اعلام شده ی در خصوص راهبردهای تبلیغاتی با هدف معرفی توانمندی های شرکت در بخش‌های فنی و تولیدی در زمره وظایف محوری انتشارات و است. راهبری بخش‌های مطالعات و انتشارات، امور اطلاعات و رسانه‌ها، سمعی و بصری، و امور نمایشگاه ها و همچنین نظارت بر تمامی پروژه‌های انتشاراتی، نمایشگاهی و تولیدات چند ای به همراه با اصحاب و هماهنگی با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی جهت اخذ اطلاعات روزآمد نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی با استفاده از های نوین اطلاعات و از دیگر وظایف این بخش از است.

از فعالیت های دیگر این واحد که به بخش مطالعات، آمار و گزارش ها مربوط می شود شامل تحقیق، گردآوری، تنظیم و بایگانی آخرین اطلاعات و آمار مربوط به نیروی انسانی، امکانات رفاهی و فعالیت های تولیدی و خدماتی شرکت ملی مناطق جنوب به همراه ایفای در قبال مسئولیت های اجتماعی شرکت، به منظور انعکاس و دریافتی در وسایل جمعی برای تنویر می باشد که از وظایف مهم این بخش است. تهیه نمودارها، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات ستادی و عملیاتی و شرکت‌های تابع و دسته‌بندی برای درج آن در سایت اینترنتی یا رسانه‌های جمعی، و همچنین سرپرستی پروژه استقرار سیستم کیفیت iso۹۰۰۱-۲۰۰۰ در از دیگر وظایف این بخش می باشد.

بخش روابط اجتماعی یکی دیگر از واحد‌های مهم است که برقراری رابطه و حسن تفاهم میان شرکت و اقشار مختلف را تسهیل می‌نماید. برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای فنی وعلمی و تخصصی برای دانش‌آموزان، دانشجویان، اقشار مختلف از تأسیسات شرکت و برنامه‌ریزی بازدید کارکنان شرکت از مکان های صنعتی کشور از جمله وظایف اصلی این بخش است.

همچنین اجرای طرح های ، نظارت برحسن اجرای مراسم و تشویق از بازنشستگان، دانش‌آموزان ممتاز و افتتاحیه پروژه‌ها از دیگر وظایف این واحد است. رسیدگی به امور کارکنان متوفی و تشریفات ویژه مدیرعامل و مهمانان ایشان نیز در این بخش صورت می‌پذیرد.

واحد روابط اداری با اتکا به تاریخچه یکصدساله مناطق خیز جنوب و در جهت رسالت خطیر برای گسترش اداری و سازمانی با نهادهای خارج از که به لحاظ حفظ جایگاه مناطق در کشور و مراتب اداری، دارای اهمیت وافری می‌باشد، تلاش می‌نماید.

نیل به اهداف تولید و برقراری مکاتبات هدفمند اداری، از اهداف عالیه این واحد می‌باشد. مکاتبات جهت تسهیل در امور عملیاتی و تولید، اخذ استعلام برپایی دکل های حفاری، احداث خطوط لوله جریانی و شرکت در جلسات اداری استان و مکاتبه با محیط زیست از جمله وظایف این بخش می‌باشد. مکاتبه و اخذ به موقع مجوز برپایی دکل های حفاری و استعلام طرح ها و پروژه‌ها باعث صرفه‌جویی قابل توجه‌ای در هزینه‌های اجرایی شرکت ملی مناطق خیز می‌شود.
بخش دیگر این واحد شامل: برنامه‌ریزی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های روابط عمومی، برنامه‌ریزی و تنظیم تقویم سالانه و اجرای همایش‌های علمی، آموزشی و نظارت بر همایش‌های اجرا شده در مناطق خیز و ارزیابی کمی و کیفی آنها با هماهنگی ادارات متقاضی است که از وظایف کارشناس این بخش از می باشد.

همچنین از وظایف اصلی و مهم واحد امور اداری و تدارکات رسیدگی به امور پرسنلی کارکنان روابط عمومی، سرپرستی و نظارت بر بایگانی مکاتبات و کالاهای و تجهیزات خدماتی مورد نیاز، برنامه‌ریزی و رفع نیازهای آموزشی کارکنان به همراه ارزشیابی دوره‌های برگزار شده است؛ همچنین پیگیری درخواست های خرید و تهیه و تنظیم اسناد مالی و پیگیری پرداخت آنها در زمره وظایف این واحد است. همچنین پیگیری امور خدماتی و رفاهی کارکنان و نیز در از دیگر وظایف این بخش است. وظایف دیگری منجمله پرداخت پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان ستاد و های تابع، پیگیری تمدید و صدور دفترچه های خدمات درمانی کارکنان به همراه وصول هزینه های درمانی خارج از نفت، و نیز ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه مراسم و جلسات برگزار شده در از جمله وظایف مهم دیگر این واحد به شمار می آید.

آیا مدیرعامل شرکت از حمایت می کند؟
در حال حاضر مدیرعامل و رییس هئیت مدیره شرکت ملی مناطق خیز جنوب، آقای “مهندس بیژن عالی پور بیرگانی” است، که به عنوان بیستمین مدیر عامل این شرکت، سکان دار راهبری و هدایت بزرگترین شرکت و گاز کشور می باشد. وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع از سنترال استیت آمریکا (Central State University) است.

بی شک بدون حمایت های ایشان، شرکت ملی مناطق خیز جنوب نمی تواند برنامه های خود را به عنوان پیشکسوت های کشور به طور مطلوب انجام دهد؛ با این وجود تسهیل فرآیندهای ارتباطی شرکت ملی مناطق خیز جنوب با نهادهای اداری، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، مردمی و دیگر ها، مهمترین خواسته از است که در همین راستا تلاش می شود با شناخت مجموعه ذی نفعان، راه های ارتباطی را برای هر طیف از تعریف و فعالیت ها را در قالب آن کرد.

روابط عمومی شرکت چه وی‍‍ژگیهایی دارد که آن را از سایر شرکتها و ادارات متمایز می کند؟
همانطور که قبلا اشاره شد خواستگاه کشور، است و این با توجه به پیشینه خود همواره در زمره پیشگامان کشور بوده است. در اختیار داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با این حوزه در کنار بهرمندی از کارشناسان خبره از جمله وجوه تمایز به ویژه شرکت ملی مناطق خیز جنوب با سایر ها است.

با توجه به عملکرد و برنامه ها، افق شرکت را برای آینده چگونه ترسیم کرده اید؟
هدف ما در روابط عمومی، رسیدن به جایگاه سرآمدی پایدار در است. در واقع می توان گفت سرآمدی رسیدن به درجه کمال نسبی و عملکرد برجسته در برای دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس مفاهیم بنیادی شامل نتیجه گرایی متوازن، فرهنگ، مخاطب محوری، و ثبات در مقاصد، فرآیند گرایی، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و نوآوری، مشارکت هایی که برای هر دو طرف سودمند باشد و مسئولیت های اجتماعی است. و در تعریف سرآمدی پایدار، باید گفت دستیابی به نتایج سرآمد در زمینه عملکرد مخاطبان، کارکنان و جامعه(مردم)است که توسط راهبری پیش برنده خط و مشی و راهبرد روابط عمومی، از طریق کارکنان، شرکاء ، منابع و فرآیند ها حاصل می شود.

از چه روشی برای برقراری مؤثر و دوطرفه با مردم و ذی نفعان بهره می گیرید؟میزان شفاف سازی در فعالیتهای شرکت به چه صورت است؟
با توجه به تنوع فعالیت ها در و متفاوت بودن فرآیند گیری، در هر بخش از روش ها و ابزارهای ارتباطی متفاوت استفاده می شود. به طور کلی می توان گفت از قدیمی ترین روش ارتباطاتی تا نوین ترین روش ها در حال حاضر استفاده می شود. با توجه به اینکه ذینفع چه فرد حقیقی یا حقوقی باشد از روش های ارتباطاتی کتبی، شنیداری، دیداری، مجازی و… استفاده می شود.

اثربخش ترین چه بوده است؟
طرح تدوین تاریخ یکصدساله مناطق خیز جنوب یکی از برنامه های اثربخش بوده است.

همانطور که می دانید یکی از مهمترین وظایف ها ثبت و ضبط حوادث، رویدادها و در نهایت تاریخچه شرکت ها و ها در زمان می باشد . نظر به قدمت و پیشگامی مناطق خیز جنوب در اکتشاف و تولید در خاورمیانه و با توجه به اهمیتی که این شرکت بویژه در شهر مسجدسلیمان که از نقطه نظر تاریخ در جهان مطرح است دارد، موجب شد تا مناطق خیز جنوب در آستانه یکصدمین سال اکتشاف در ایران، طرح تدوین تاریخ یکصد ساله مناطق خیز جنوب را در دستور کار خود قرار داده و نتایج حاصل از این طرح بزرگ را در قالب ۴ پژوهشی به همراه ۲ طرح تحقیقاتی دیگر با همکاری پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اجرا کند و طی آن در اردیبهشت ماه سال جاری ۹۶ در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی تهران، همزمان با برگزاری نمایشگاه رونمایی نماید.

همچنین طرح تدوین کتابهای جامع مناطق خیز و دفاع مقدس از جمله این برنامه های اثربخش بوده است.

نظر به اهمیت نقش و جایگاه شرکت ملی مناطق خیز جنوب در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت واکاوی نقش این شرکت در تأمین ارز و اداره کشور در زمان جنگ، طرح تدوین جامع مناطق خیز جنوب و دفاع مقدس با همکاری پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در سال های اخیر به اجرا درآمد که حاصل آن نیز طی ۲ در این زمینه تألیف و منتشر شد.

در این طرح که با هدف بررسی دقیق مدیریت بحران و شیوه های دفاعی و پدافندی مناطق خیز جنوب در زمان جنگ و تبیین حماسه استمرار تولید و صدور خام در زیر حملات و بمباران های پی در پی هواپیماهای دشمن به تأسیسات ، پایانه های صادراتی و نفتکش ها اجرا شده است، تمامی گزارش ها، اسناد و تصاویر موجود در آرشیو شرکت و شرکت های تابع به همراه خاطرات و محفوظات ذهنی کارکنان و دست اندرکاران تولید خام از چاه تا کشتی( پالایشگاه) به عنوان مواد خام یا ادبیات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

روابط عمومی شرکت تاکنون چه افتخاراتی داشته است؟
روابط عمومی شرکت ملی مناطق خیز جنوب به عنوان یکی از پیشگامان در سطح کشور همواره در های مختلف داخلی و بین المللی و در زمینه های مختلف حضور داشته که افتخارات و جوایز متعددی را از آن خود کرده است. کسب این افتخارات و مدال های مختلف برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت، مطالعات، تبلیغات، انتشارات، تولیدات چند ای، خبر، اداری و اجتماعی، افکار سنجی، استفاده و به گارگیری از های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و دیگر زمینه ها حاصل شده است.

با توجه به گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی، نسبت به این پدیده نوظهور چه بهره ای از پتانسیل بالقوه آنها برده است؟
شبکه های اجتماعی در حال حاضر به عنوان اصلی ترین مجاری ارتباطی شناخته می شوند که در کمترین زمان ممکن رویدادها را را منتشر می کنند. فاصله گرفتن از این فضا می تواند منجر به منزوی شدن افراد وسازمان ها شود. بنابراین چه موافق باشیم و چه مخالف باید با در نظر گفتن توصیه های امنیتی از ظرفیت های مثبت این فضا استفاده کرد تا ضمن انتشار علمکرد شرکت با دیدگاه ذی نفعان نیز آشنا شد و بر مبنای کرد. در این خصوص و به مناسبت های مختلف همانند برگزاری نمایشگاه ها و های گوناگون با راه اندازی و کنترل سامانه ها و کانال های مرتبط با موضع در فضایی مجازی به و استفاده از این ها نیز در این زمینه کمک شده است.

با توجه به استان خوزستان، بهترین الگو برای دستیابی به اثربخش و مطابق با ما را چگونه الگویی می دانید؟
استان به دلیل تنوع قومیتی و همچنین پذیرش مهاجر از سایر استان ها(به دلیل وجود صنایع متعدد) دارای موقعیتی خاص و استراتژیک است. بنابراین هر گونه باید با در نظر گرفتن این تنوع قومیتی و فرهنگی صورت بگیرد. در زمینه یک سری نظریه های و فرآیندهای آکادمیک و علمی وجود دارد که برای بهره گیری از آن، باید ابتدا آنها را بومی سازی کرد؛ زیرا هر منطقه دارای و رسوم خاص خود است که در بین انسانی در آن منطقه تأثیر مستقیم دارد. بنابراین در کل باید گفت با مردم و جوامع پیرامون باید به زبان خودشان سخن گفت تا مؤثر برقرار شود.

منتظر شنیدن سخن پایانی شما هستیم؟
با توجه به جایگاه و ماهیت شرکت ملی مناطق خیز جنوب و به دنبال آن قدمت و اهمیت این ننعت عظیم، لازم است که انعکاس موقعیت خطیر در راستای رسیدن به تعالی های کشور صورت پذیرد؛ چه بسا اغراق در عملکرد و نشان دادن آنچه که در حقیقت به چشم دیده نمی شود خسارات جبران ناپذیری در مسیر اعتدال و بهبود ها را سبب خواهد شد. ما همواره سعی نموده ایم که از موقیعت کنونی خود در جهت سامان دهی به شرایط فعلی و رسیدن به اهداف عالیه و در کل کشور عزیزمان ایران اسلامی گام برداریم و از پروردگار یکتا مسئلت می نماییم که در این کوشش همیشه ما را یاری نماید.

جا دارد از حمایت های بی بدیل مهندس بیژن عالی پور، مدیر عامل محترم مناطق خیز جنوب که در همه عرصه ها حامی و مشوق مناطق خیز جنوب و شرکت های تابع بوده تشکر و قدردانی نماییم.

همچنین از همکاری و زحمات تمامی همکاران در و شرکت های تابع که در هر زمان بی وقفه و در خور فعالیت می نمایند، سپاسگزارم. از خداوند بزرگ سعادت و کامروایی را برای ایشان و های محترمشان خواستارم.

جامعه روابط عمومی