روزنامه‏ نگاری غوطه ور شدن، افراطی یا افراط گرایی (Immersion journalism) نوعی روزنامه‏ نگاری شبیه به روزنامه‏ نگاری زیاده‏ رو است.

روزنامه‏ نگاری غوطه ور شدن، افراطی یا افراط گرایی (Immersion journalism) نوعی روزنامه‏ نگاری شبیه به روزنامه‏ نگاری زیاده‏ رو است.

در این روش، روزنامه‏ نگاران خود را در یک موقعیت و با افراد درگیر غرق می‏کنند. محصول نهایی بیشتر به تمرکز بر خود تجربه گرایش دارد نه به نویسنده. مثل روزنامه ‏نگاری زیاده‏رو افراط گرایی تجارب شخصی را از یک دورنمای عمیق شخصی با جزئیات بیان می‏کند. هر فرد یک موقعیت را انتخاب خواهد کرد و خودش را در رویدادها و با مردمی که درگیر آن هستند، غرق می‏کند.

برخلاف روزنامه ‏نگاری زیاده ‏رو، این روش تمرکز کمتری بر زندگی نویسنده دارد و بیشتر بر تجارب خاص نویسنده تمرکز می‏کند.

طرفداران روزنامه‏ نگاری افراطی ادعا می‏کنند که این روش تحقیق نویسندگان را قادر می‏سازد تجارب داخلی از رویدادهای خارجی را شرح داده و از محدودیت مادی‏گرایی کاذب روزنامه ‏نگاری سنتی خارج شوند.

منتقدان افراط‏ گرایی (که گاهی آن را روزنامه‏ نگاری از رشد بازمانده می‏نامند) معتقدند با استفاده از این روش‏ها نویسندگان تنها نقش توریست را در زندگی و معمولا مصیبت‎‏های دیگران بازی می‏کنند.

جامعه روابط عمومی