مدیر سابق روابط عمومی باشگاه استقلال از خسرو حیدری به دادگاه شکایت کرده است.

مدیر سابق روابط عمومی باشگاه استقلال از خسرو حیدری به دادگاه شکایت کرده است.

استقلال در این ایام مهد اتفاقات عجیب است. در سرزمین عجایب استقلال شاهد شکایت مدیر سابق روابط عمومی این باشگاه از خسرو حیدری در دادگاه هستیم.

گویا فرد مزبور بیش از یک سال است که مطالباتی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان از خسرو حیدری دارد که تاکنون موفق به وصول این مبلغ نشده است. لذا وی از خسرو حیدری به دادگاه شکایت کرد و گفته می شود رای دادگاه نیز به نفع وی می باشد.

جامعه روابط عمومی