کارگاه روابط عمومی تئاتر برای نخستین بار به همت تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

متخصص حوزه ارتباطات و رسانه گفت: کارگاه روابط عمومی تئاتر برای نخستین بار به همت تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

هادی زمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این خصوص، اظهار داشت: دانش روابط عمومی و مبحث ارتباط، مبحثی عمومی است، هرچند مدتهاست با رویکردی سازمانی به بررسی این مسئله می پردازند، اما این دانش در حقیقت مسئله ای عمومی بوده که طبق نظریه مطرح شده توسط بنده در دانشگاه، روابط عمومی یک دانش زندگی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با رویکردی سازمانی به دانش روابط عمومی نگاه کنیم، باید بدانیم که روابط عمومی برای یک مجموعه به منزله معرفی و ایجاد ارتباط با ذی نفعان کسب منابع و اطلاع رسانی است.

این متخصص حوزه ارتباطات و رسانه افزود: شرط نخست برای موفقیت یک گروه تئاتر این است که بتواند بین افراد مجموعه خود ارتباطی بسیار صمیمانه ایجاد کند تا این افراد بتوانند در قالب یک کارگروه منسجم ارتباط درستی با مخاطبان خود برقرار کنند.

وی با بیان اینکه نیازسنجی نخستین بخش از بخش های مختلف یک ارتباط صحیح است، گفت: این ارتباط از نیازسنجی آغاز می شود تا در ابتدا بدانیم چه نمایشی باید به روی صحنه برود و مردم به عنوان مخاطبان این نمایش چه نیاز و توقعی دارند که تعیین ذائقه، سلیقه و زبان مخاطب سه بخش دیگر این ارتباط است.

زمانی تاکید کرد: نقش روابط عمومی تئاتر شناسایی این موارد و ارائه اطلاعات مفید به کارگردان نمایش است تا بتواند با یک تشخیص درست و اصولی آنچه را مردم در انتظار آن هستند به روی صحنه نمایش ببرد.

وی برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به مردم را بخش دیگری از مجموعه روابط عمومی تئاتر دانست و اظهار کرد: چه بسا آثار نمایشی خوبی در شهر به صحنه برود، اما غالب مردم از آن بی خبر باشند لذا در گام های بعدی نقش روابط عمومی ایجاد کانال های ارتباطی و اطلاع رسانی با مردم و سپس دریافت بازخوردها برای ارتقای سطح کیفی آثار است.

این متخصص حوزه ارتباطات و رسانه با بیان اینکه کارگاه روابط عمومی تئاتر برای نخستین بار در کشور برگزار می شود، گفت: نخستین جلسه این کارگاه آموزشی برگزار شده و جلسات بعدی نیز با توجه به ظرفیتی که در میان مخاطبان کارگاه موجود است از سوی تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار می شود.

جامعه روابط عمومی