آذری جهرمی اعلام کرد نوع نگاه ما در دوره نوین مبتنی بر تحول در مفهوم فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است که مهم ترین بخش برای ایجاد تحول، گفتمان سازی و فرهنگ سازی است.

آذری اعلام کرد نوع نگاه ما در دوره نوین مبتنی بر تحول در مفهوم اطلاعات و دیجیتال است که مهم ترین بخش برای ایجاد تحول، گفتمان سازی و سازی است.

به گزارش حوزه دنیای گروه باشگاه جوان؛ مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز و وزارت و اطلاعات، دیروز (سه شنبه) در جلسه شورای مسوولان این وزارتخانه برگزار شد.

محمدجواد وزیر و اطلاعات در این جلسه با اشاره به خدمات گسترده مجموعه وزارت در طول دوران دولت تدبیر و امید، گفت: در دولت یازدهم به دلیل برخی از ضعف ها در کشور، نگاه در وزارت ارتباطات، پروژه محور بود و در معرفی دستاوردها، اقدامات و پروژه ها بسیار خوب عمل شد. اما نوع نگاه ما در حال حاضر پروژه محور نیست.

وی با اشاره به اجرای پروژه های متفاوتی چون امید، تدبیر، تلاش و فجر در این وزارتخانه افزود: با وجود اجرای این پروژه های، نوع نگاه ما در دوره نوین مبنی بر استفاده از کلمه تحول در مفهوم اطلاعات و دیجیتال است.

آذری بخش مهمی از تحول را مبتنی بر سازی و گفتمان سازی دانست و ادامه داد: سربازان این عرصه در دولت نیستند بلکه بخش های خصوصی در این زمینه فعالند و طبیعتا مهمترین شرح وظیفه در دوره نوین پرداختن به گفتمان سازی برای تبیین مقدمات تحول است.

در ادامه این جلسه وزیر و اطلاعات با تقدیر و تشکر از محمدرضا فرنقی زاد رئیس پیشین و وزارت و اطلاعات، به سیدجمال هادیان طبائی زواره به عنوان رییس نوین مرکز و وزارت و اطلاعات خیر مقدم گفت.

امروز همچنین رئیس نوین مرکز و وزارت و اطلاعات با حضور در این مرکز، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

مهدی راسخ معاون ، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر و اطلاعات در جلسه معرفی و آغاز به کار رسمی رییس مرکز و این وزارتخانه با اشاره به تحولاتی که در چند سال گذشته و در دوره دکتر فرنقی زاد در وزارت انجام شده است، گفت: در این مدت خدمات بسیاری در این مجموعه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه جابجایی مدیرانی امری طبیعی است، افزود: این جابجایی ها باعث انتقال تجربیات و حضور نیروهای نوین در موقعیت های مختلف می شود.

راسخ این جابجایی را شروع مرحله ای نوین عنوان کرد و گفت: این جابجایی می تواند سرلوحه کارهای نوین و ارتقای کیفیت کارها باشد.

در ادامه این جلسه زاد رییس سابق مرکز و وزارت و اطلاعات با تشکر از همکاران خود در این مجموعه، گفت: عملکرد با تلاش کارکنان این مجموعه مورد رضایت شخص وزیر و مدیران این وزارتخانه قرار دارد .

وی با اشاره به اینکه هر مجموعه ای بعد از مدتی نیاز به تحول دارد، افزود : امیدوارم آقای هادیان طبایی زواره به عنوان یکی از صاحبنظران و پیشکسوتان حوزه بتواند با های نوین، بیشتری در این مجموعه داشته باشد.

در این جلسه رییس مرکز و وزارت و اطلاعات نیز گفت: من امیدوارم بتوانیم های نو و خلاقانه را با همکاری کارکنان در این مجموعه اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: تلاش می کنم در محیطی به دور از استرس فراهم شود زیرا داشتن آرامش، دقت در کارها را افزایش می دهد و خروجی کار نیز به خوبی دیده می شود.

جامعه روابط عمومی