معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف به تشریح جزئیات موقوفه‌ای که توسط کارکنان اداره کل روابط عمومی این سازمان در قالب وقف مشارکتی ایجاد شده است، پرداخت.

معاون و امور بین‌الملل اوقاف به تشریح جزئیات موقوفه‌ای که توسط کارکنان این در قالب مشارکتی ایجاد شده است، پرداخت.

به گزارش به نقل از اوقاف و امور خیریه، سعید شفیعی؛ معاون و امور بین‌الملل اوقاف و امور خیریه مهمترین مزیت «وقف مشارکتی» را گسترش به تمامی سطوح درآمدی جامعه دانست و درباره یک دستگاه ضبط‌کننده صدا توسط کارکنان این اداره کل در قالب مشارکتی اظهار کرد: مشارکتی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت این سنت حسنه در جامعه داشته باشد؛ بر همین اساس کارکنان و امور بین‌الملل اوقاف با خرید ضبط‌‌کننده صدا موقوفه‌ای را برای تسهیل در فعالیت‌های خود ایجاد کردند.

وی با اشاره به تاکیدات و رئیس اوقاف مبنی بر واقف بودن کارکنان گفت: در گذشته هم موقوفاتی به‌صورت مشارکتی و جمعی از قبیل و تجهیزات مورد نیاز این اداره کل ایجاد شده بود.

معاون اوقاف آشنایی و لمس کارکنان اوقاف با برکات و آثار در جامعه را یکی از مزیت‌های ایجاد چنین موقوفاتی در دانست و تصریح کرد: با ایجاد چنین موقوفاتی توسط کارکنان، آن‌ها به‌دلیل اینکه واقف هستند، اعتقاد بیشتری به فعالیت‌هایشان پیدا می‌کنند‎.

شفیعی با بیان اینکه با ایجاد موقوفات توسط کارکنان در اوقاف، آن‌ها با فرآیند اداری کردن آشنا می‌شوند، تاکید کرد: با چنین فعالیت‌هایی به‌صورت جمعی، نشان خواهیم داد که هر شخص می‌تواند در و ترویج در جامعه سهیم باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همانند چنین موقوفاتی که در اوقاف ایجاد شد، در دیگر بخش‌های هم ایجاد شود تا تمامی کارکنان برکات سنت حسنه را بیش از پیش حس کنند.

جامعه روابط عمومی